Pendelkaart
Slinger van Foucault
Precessie
Cassandra's profetie; Cassandra trekt lootjes met haar rechterhand en voorspelt de val van Troje, Pompei, Museo Nazionale Archaeologico in Naples
 • Paganisme: betekent heidendom, zie ook neopaganisme.
 • Paganist: aanhanger van het paganisme, zie ook neopaganisten.
 • Pa Kua: beschermende spreuk, wordt veel gebruikt in China.
 • Palei: tijdens heksenprocessen gebruikt martelwerktuig. De handen van de verdachte werden hiermee op de rug vastgebonden, waarna de armen tot boven de schouders werden omhooggetrokken, met ontwrichting tot gevolg.
 • Pan: god, staat model voor de manifestatie van de Gehoornde God in de moderne hekserij (vooral door het werk van Margaret Murray).
 • Paracelsus: was een beroemd Duits-Zwitsers alchemist, arts en occultist. Hij is degene die de rol van de chemie in de artsenij heeft gevestigd. Tot zijn bekendste publicaties behoren Der grossen Wundartzney (Het grote boek van de chirurgie) uit 1536 en een klinische beschrijving van syfilis uit 1530. Zie ook Alchemie/Beroemde alchemisten#Paracelsus
 • Pendel: een hanger, wordt gebruikt bij divinatie. Een strappado (een Duits martelwertuig) wordt ook wel Pendel genoemd. De slinger van Foucault is een zeer groot uitgevoerde slinger, genoemd naar de Franse fysicus Léon Foucault. Doordat het vlak waarin de slinger beweegt dezelfde stand in de ruimte behoudt, kan hij gebruikt worden om de draaiing van de aarde aan te tonen.
 • Pendelen: een vorm van divinatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een pendel.
 • Penta: betekent vijf (Grieks). In de chemie is het een aanduiding voor een stof met vijf gelijke atomen of groepen in een molecuul, bijvoorbeeld pentaan of fosforpentoxide
 • Pentagram: zie pentakel.
 • Pentakel: een vijfpuntige ster (pentagram) in een cirkel. De kelk staat op het pentakel als het water wordt gewijd. Het pentakel staat voor het element aarde.
 • Stuart Piggott: gebruikte bij zijn onderzoek naar druïdisme archeologische bewijzen uit graven, ceremoniële plekken of representaties daarvan in Keltische of Romeins-Keltische kunst, de geschriften van Grieken en Romeinen over Kelten en de speculaties van zeventiende- en achttiende-eeuwse wetenschappers en auteurs.
 • Praktische magie:
 • Precessie: Door een fenomeen dat precessie van de equinox heet, is er een langzame verschuiving (in een cyclus die 25000 jaar duurt) waardoor de tekens van de tropische zodiak niet meer overeenkomen met de aardse seizoenen en de kalender. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door het 'tollen' van de aarde om haar as.
 • Profeet:
 • Profetie: zie ook wyrd.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.