De Baxian of Acht Onsterfelijken zijn gelukssymbolen (geen goden) uit de taoïstische Chinese mythologie
De negen devas; Surya (zon op door twee paarden getrokken wagen, zie ook zonnewagen), Candra (maan, op een laag op de grond), Yama (rechter van de dood, op buffel), Varuna (water, op Hamsa), Indra (koning van de goden, op olifant Airavata), Kubera rijkdom, op paard), Agni (vuur, op ram), Rahu (eclips, op een werveling van wolken) en Ketu (komeet, op leeuw), tiende eeuw
Davidswastika
Dharmawiel
De tekens van de dierenriem afgebeeld in de Aurora consurgens, een manuscript uit de vijftiende eeuw
Les Propheties de M. Michel Nostradamus, 1555
Het symbool voor Awen uit de Keltische mythologie, een druïdistisch symbool
Duivelsaanbidding en kannibalisme bij de Zuid Amerika, Caspar Plautius, 1621
 • Daimon: wezens (δαίμων, daimôn) uit het Oude Griekenland. Plato omschreef ze als bovennatuurlijke wezens tussen sterfelijken en de goden, zoals minder belangrijke godheden en de geesten van dode helden. Een daimon was niet slecht, de christelijke studie demonologie zorgde in de westerse samenleving voor een ander beeld (zie demon).
 • Dansende Derwisjen: ook wel Draaiende Derwisjen, Mevlevi-orde of Mevleviye; aanhangers van een vorm van soefisme. Het dhikr-gebed ziet er oppervlakkig uit als door ronddraaiende bewegingen in extase te raken. Zie ook derwisj.
 • Davidster: een symbool dat in verschillende stromingen wordt gebruikt, bekend als symbool voor het jodendom. De Davidsster is een hexagram, het zijn twee driehoeken.
 • Davidswastika: een hexagram gecombineerd met de swastika.
 • John Dee (1527 - 1608) - wetenschapper, astronoom en wiskundige. Hij raakte ook betrokken bij alchemistische experimenten om geesten of engelen op te roepen. Dee schreef (onder andere) The Book of Enoch, de tekst werd in trance gedicteerd door Edward Kelly. Dee trok de horoscoop van Mary Tudor en werd onder Elizabeth I de koninklijke astroloog.
 • De la démonomanie des sorciers: boek van Jean Bodin, een heksenjager. Uitgegeven in 1580. Zie ook demonologie.
 • Demon: een mythisch wezen dat tegenwoordig meestal als kwaadaardig wordt gezien. Oorspronkelijk was de Griekse daimon echter niet slecht.
 • Demonologie: de christelijke studie van demonen of het geloof daarin. Demonologie speelt een grote rol in de manier waarop in de westerse samenleving naar heksen, hekserij en aanverwante zaken wordt gekeken. Demonologie vond plaats op universiteiten die ook een rol speelden bij de processen rondom hekserij. Demonologie was erg belangrijk tijdens de heksenvervolgingen, de processen treden op in gebieden waar de 'misdaden tegen de goddelijke wil' beschreven waren. In Europa was de beschrijving niet eenduidig, zo spelen in Engeland vooral de gezellen een rol, terwijl op het vasteland vooral de sabbat en de wilde orgieën werden genoemd. In verschillende periodes wordt in hetzelfde gebied vaak op een andere manier gekeken naar maleficium, terwijl in eenzelfde periode weer anders gekeken wordt naar maleficium in verschillende gebieden. Publicaties zorgden soms voor massaprocessen, voorbeelden zijn de Malleus Maleficarum, De la démonomanie des sorciers, Disquisitiones Magicarum en Witchfinder General.
 • Derde oog: zie ook chakra.
 • Deosil: beweging met de wijzers van de klok mee.
 • Dertien:
 • Dierenriem: wordt ook wel zodiak genoemd. Het is een ongeveer 20 graden brede zone aan de hemelbol, waarbinnen de schijnbare banen van de zon, de maan en de planeten verlopen. In de astrologie wordt met twaalf tekens van de dierenriem (sterrenbeelden) gewerkt. In de vedische astrologie wordt met de siderische dierenriem gewerkt. Zie ook de Chinese zodiak en het hoofdstuk over de dierenriem in het wikibook over westerse astrologie
 • Diergeest: de helper van een heks. Een diergeest wordt ook wel gezel genoemd (in het Engels: familiar), maar een gezel hoeft niet altijd een dier te zijn. Het grijpt terug op het geloof in natuurgeesten, dwergen, kabouters, elfen en faeries. Zwarte katten, salamanders, geiten, vleermuizen, uilen en slangen worden vaak genoemd als gezel van een heks. Ze worden soms opgesloten in flessen, ringen of stenen die als beschermend magisch object wordt verkocht. Ook sjamanen communiceren met de geesten van dieren.
 • Divinatie of waarzeggerij: het op een bovennatuurlijke manier inzicht verwerven in verleden, heden en toekomst.
 • Divinist: een beoefenaar van divinatie. Een beroemd divinist is Nostradamus.
 • Dolmen: megalitische tafelvorm uit de jonge steentijd of bronstijd. Het is de benaming voor hunebedden in Frankrijk en Engeland, dolmens worden gezien als Keltisch grafmonument.
 • Donna di fuora: versmelting van fee en heks in Italië.
 • Drie: een getal. Zie ook driehoek, driehoorn, drievoudige godin, trigrammen en triade.
 • Driehoek: een figuur, de Davidster (ook wel het zegel van Salomon) wordt door twee driehoeken gevormd en de valknot door drie. Een driehoek is een trigram.
 • Driehoorn: teken van de god Odin, bestaande uit drie in elkaar gevlochten drinkhoorns.
 • Drievoudige Godin:
 • Drude: heks uit de Germaanse folklore die in de slaap verschijnt. Een boosaardige nachtgeest die nachtmerries veroorzaakt.
 • Druïde: priester, profeet en magiër bij de Kelten.
 • Druïdisme: er bestaat geen centrale druïdische theologie. Gemeen is de liefde voor de aarde, het is een animistisch geloof. Verschillende vormen van divinatie spelen een rol, zoals bomenkennis en kennis van runen. Ogham is een symbolische taal, die een boom verbindt met een letter van het alfabet.
 • Duivel: zie satan.
 • Duivelaanbidding: aanbidding van de duivel.
 • Duivelsbezwering: zie exorcisme.
 • Duivelskunst: ander woord voor tovenarij.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.