Boom des Levens in het Hermetische Kabbala
Hermes Trismegistus, vermeende oeroude wijsgeer en magicus. Met zijn ene arm wijst hij naar boven, richting een armillarium. Zijn andere arm is gericht naar de aarde. Dit beeldt het principe uit van zo boven, zo beneden. Dit principe werd vooral relevant in renaissancemagie.
Herne the Hunter, ca. 1840
Een kelk en een slang (de kom van Hygieia) op een uithangbord van een apotheek in Spanje
 • Heilig:
 • Hecate: zie Hekate.
 • Heiden:
 • Heidendom:
 • Heimdal: een zonnegod uit de Noordse mythologie.
 • Hekate: godin van de onderwereld uit de Griekse mythologie. In de Keltische mythologie is Cailleach haar tegenhangster en bij de Germanen was dit Vrouw Holle.
 • Hel: godin uit de Noordse mythologie, zij heerst over Niflheim en Helheim (de onderwereld). In het christendom wordt de term "hel" ook gebruikt, maar in een andere betekenis, nl.:: "plek waar zondaars na hun dood voor eeuwig gestraft worden".
 • Hemel:
 • Hermes Trismegistus: Egyptisch priester. De Corpus Hermeticum wordt wel aan hem toegeschreven.
 • Hermetisme: doctrines, praktijken en het geheel van geloofsovertuigingen afgeleid van een aantal Griekse teksten uit Alexandrië (eerste tot derde eeuw na Christus).
 • Hermetische kabbala: een westerse esoterische traditie die voornamelijk aandacht besteedt aan mystiek en het occulte. Zij vormt de achterliggende filosofie en het kader voor 19e-eeuwse magische ordes zoals de Golden Dawn. Het is ook een voorloper van neopaganistische bewegingen als wicca en new age.Zie ook Kabbala.
 • Herne the Hunter: een god, partner van de Godin binnen het neopaganisme.
 • Hiernamaals:
 • Hildegard von Bingen: een Duitse benedictijnse abdis die geldt als de eerste vertegenwoordiger van de Duitse middeleeuwse mystiek. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, muziekcompositie, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Hildegards 'wetenschappelijke' inzichten waren afgeleid van de Griekse kosmologie van de vier elementen. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is.
 • Hindoeïsme: komt voort uit het vedisme. Er bestaat maar één enkel wezen; Brahma.
 • Hindoegeschrift:
 • Hygieia: de Griekse godin van gezondheid, properheid en hygiëne. Zij werd vereenzelvigd met de maan. De cultus van Hygieia werd lokaal gevierd vanaf de 7e eeuw v.Chr., maar begon ze zich pas echt verspreiden over Griekenland nadat het orakel van Delphi haar had erkend (dit was nadat een pestepidemie Athene had geteisterd tussen 429 en 427 v.Chr.).

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.