• Reïncarnatie: het geloof dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Het idee van reïncarnatie bestaat al sinds vele duizenden jaren voor Christus en komt voor in diverse religies en culturen over de gehele wereld. In het jodendom wordt reïncarnatie 'Gilgal' genoemd. Het huidige christendom wijst het idee af, maar onder de vroege christenen waren ook mensen die in reïncarnatie geloofden. De leer over reïncarnatie en incarnatie in de verschillende religies verschillen dikwijls van elkaar, en soms wordt aan andere termen de voorkeur gegeven. In het boeddhisme is het samsara, bevrijding hieruit is nirvana.
  • Reformatie: ook wel Hervorming genoemd; een religieuze opleving in de 16e eeuw. Belangrijke vertegenwoordigers van de Reformatie waren Maarten Luther (Duitsland), Huldrych Zwingli (Zwitserland) en Johannes Calvijn (Frankrijk). Ze hadden de bedoeling om de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit te hervormen, maar dit werd door de paus en andere leiders afgewezen en bestreden.
  • Romeinse religie: een zeer eclectisch systeem dat ook het Griekse pantheon omsloot (onder Romeinse benamingen). Er kwamen verschillende stromingen op uit andere geloofstradities, zoals die van Isis, Mithras en het christendom. Het christendom werd mettertijd de staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk.
  • Romeins Rijk: het rijk dat zich vanaf de 6e eeuw voor Christus uit de stadstaat Rome ontwikkelde en op zijn hoogtepunt (in de 2e eeuw na Christus) alle landen rond de Middellandse Zee en een groot deel van het Midden-Oosten en West-Europa omvatte.
  • Rooms-Katholieke Kerk: een christelijke stroming. Dit instituut noemt zichzelf 'Katholieke Kerk. Sinds het Oosters Schisma is er een scheuring tussen de oosters-orthodoxe kerken (ook wel Heilige Katholieke en Apostolische Kerk) aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant. Het verschil is onder andere gelegen in de vraag of Jezus goddelijk is of juist niet.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.