Twee devadasis of heilige tempelprostituees in Zuid-India, 1920
Het embleem van het Theosofisch Genootschap, ca. 1880-1890
Totempalen in Vancouver
 • Tempeliers: ook wel Orde van de Tempeliers, gebaseerd op de Orde van het Hospitaal in 1118. Streed tegen de islam en werden in 1303 verdreven uit het Heilige Land. Ze werden door koning Filips IV van Frankrijk als ketters gebrandmerkt. In 2001 vond professor Barbara Frale bij toeval het perkament van Chinon in het Vaticaans Geheim Archief. Het document uit 1308-1314 was verkeerdelijk in het archief van de 17e eeuw terecht gekomen. Het beschreef de verhoren van 79 Tempeliers, waarvan de beroemdste tussen 28 juni en 2 juli 1308 gehouden werden in het kasteel van Chinon. Het bevat ook aantekeningen van paus Clemens V gericht aan bisschop Jacques Fournier (de latere paus Benedictus XII). Daaruit zou blijken dat Clemens de Tempeliers in 1314 vrijgesproken heeft van ketterij, hun de pauselijke absolutie geschonken heeft en zelfs vergiffenis gevraagd heeft. Hij ontbond de tempelorde onder politieke druk van de Franse koning Filips IV. Het Vaticaan gaf op 25 oktober 2007 het boek Processus contra Templarios uit en verklaarde de Tempeliers niet langer ketters. De publicatie was gebaseerd op het perkament van Chinon. In 2008 spanden nazaten van de Tempeliers in Spanje een rechtszaak aan tegen paus Benedictus XVI om de goede naam van de tempelorde te herstellen.
 • Tempelprostituee: een voorbeeld zijn de devadasis, heilige tempelprostituees uit het hindoeïsme.
 • Theologie:
 • Theoloog:
 • Theosofie:
 • Theosofisch Genootschap: opgericht door Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) en Henry Steel Olcott (1832-1907). Publicaties zijn Isis Unveiled, A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology (1877) en The Secret Doctrine (1888).
 • Thor:
 • Totem: een natuurlijk of bovennatuurlijk voorwerp, wezen of dier dat persoonlijke symbolische betekenis voor een individu heeft en met wiens fenomenen en energie men zich sterk verbonden voelt. Het woord is afgeleid van het woord odoodem (familieteken) in de Ojibwe-taal.
 • Totemisme: een religieuze overtuiging die vaak geassocieerd wordt met sjamanistische religies. Het beschrijft een relatie van een volk of individu met betrekking tot een totem. Totemisme komt in Amerika en bij de Siberische volke
 • Totempaal: een houten standbeeld zoals dat door sommige indianenstammen werd gemaakt. Een totempaal kan gezien worden als heiligdom.
 • Torii:
 • Týrr:

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.