Bezique (ook wel "besique") is een kaartspel voor 2 personen die ieder voor zich kaarten. De oorsprong van het spel ligt (zoals de naam al doet vermoeden) in Frankrijk. Er wordt gespeeld met twee kaartspelen, van 7 tot en met de aas: 64 kaarten (dus 2 tot en met de 6 en jokers gaan eruit). Het spel heet bezique: de combinatie van ruitenboer en schoppenvrouw.

Bij het spel gaat er om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Wie het eerst 1000 punten heeft, heeft gewonnen. Het punten verzamelen kan door sets op tafel te leggen (roemen). Ook worden punten verzameld door slagen te maken waar een 10 en/of aas in zit, door de laatste slag in een ronde te maken en door de 7 van de troefsoort te draaien, of om te wisselen.

De sets

bewerken
 • 4 boeren (carré).
 • 4 vrouwen (carré).
 • 4 heren (carré).
 • 4 azen (carré).
 • vrouw en heer van dezelfde soort (mariage).
 • vrouw en heer van de troef soort(royal mariage).
 • ruiten boer en schoppen vrouw (bezique).
 • 2x ruiten boer en schoppen vrouw (double bezique).
 • 10, boer, vrouw, heer, aas, alleen van de troef soort (sequence).

Het spel

bewerken

Het spel bestaat tijdens elke ronde uit twee delen. Tijdens het eerste deel is het de bedoeling zo veel mogelijk roem (punten) op tafel te leggen (roemen) en zo veel mogelijk slagen te verzamelen met een 10 en/of een aas. Nadat de stock is opgespeeld, begint het tweede deel: er wordt om de laatste 8 slagen gespeeld.

Iedere speler begint met 8 kaarten in de hand, die normaal gesproken 3, 2 en 3 worden gedeeld. De rest van de kaarten gaat in de stock op tafel liggen. De bovenste wordt omgedraaid en naast de stock gelegd. Die kaart geeft de troefsoort aan. Draait de deler een 7, dan krijgt de deler 10 punten. De gedraaide kaart mag tijdens het eerste deel omgewisseld worden voor een 7 van dezelfde soort (dit levert 10 punten op).

Degene tegenover de deler mag als eerste een kaart uitspelen. De deler speelt een kaart bij. Zolang er een stock op tafel ligt hoef je geen kleur te bekennen. De volgorde van hoogste af is aas, 10, heer, vrouw, boer, 9,8,7. Elke kaart van de troef soort is hoger dan een kaart van één van de ander drie soorten. Bij kaarten van een troefsoort geldt de standaardvolgorde. Degene die de slag heeft gewonnen, neemt beide kaarten en legt deze vlak voor zich neer. Degene die de slag heeft gewonnen mag nu roemen (sets op tafel leggen). Ook mag de 7 van de troef soort omgewisseld worden (10 punten).

Voor het roemen gelden een aantal regels. Men kan roemen met kaarten in de hand en op tafel. Roemen met kaarten uit de hand spreekt voor zich. Roemen met gebruikmaking van (de eigen) kaarten die al op tafel liggen, is mogelijk minder voor de hand liggend. Men mag kaarten die nog op tafel liggen uit een vorige roem gebruiken, mits de nieuwe roem meer punten oplevert dan de vorige roem waar de kaarten deel van uitmaakten. Bijvoorbeeld: als eerder een mariage (20 punten) heeft geroemd, mag men de vrouw of heer gebruiken voor een carré (respectievelijk 60 en 80 punten). De vrouw of heer uit deze carré kan later nog weer een keer gebruikt worden voor een sequence (250 punten). Andersom mag niet (kaarten uit een sequence gebruiken voor bijv. een carré): minder punten!

Na de slag en het roemen (leggen van sets) op tafel, pakken beiden spelers een nieuwe kaart van de stock, eerst degene die aan slag is en daarna de andere speler. (dit is met name belangrijk voor de laatste kaart die gepakt wordt). Vervolgens wordt om de volgende slag gespeeld. Het spelen van kaarten mag met kaarten uit de hand of met kaart van tafel (in totaal heeft men het gehele spel acht kaarten in handen). Houd er rekening mee dat door het spelen van kaarten van de tafel deze niet meer beschikbaar zijn voor het roemen.

Als er nog één kaart op de stock ligt begint het tweede deel. Degene die de slag heeft gewonnen neemt de laatste kaart van de stock en laat deze aan de tegenspeler zien. De tegenspeler neemt de omgedraaide kaart (normaal gespoken de 7 van de troefsoort). Beide spelers nemen hun kaarten die op tafel liggen bij de kaarten die ze nog in hun hand hebben. Als alles klopt hebben beide spelers nu acht kaarten in hun hand. Er wordt nu gespeeld om de laatste acht slagen, waarbij de laatste (achtste) slag 10 punten oplevert. Bij deze acht slagen moet je kleur bekennen. Na de laatste slag wordt er geteld hoeveel tienen en azen er in ieders slagen zitten. Elke 10 en elke aas zijn 10 punten waard.

Als alle punten genoteerd zijn, deelt degene die de laatste slag heeft gewonnen weer opnieuw uit. Degene die het eerst 1000 punten heeft, heeft gewonnen.

De puntentelling

bewerken
 • 4 boeren (carré), 40 punten.
 • 4 vrouwen (carré), 60 punten.
 • 4 heren (carré), 80 punten.
 • 4 azen (carré), 100 punten.
 • vrouw en heer van dezelfde soort (mariage), 20 punten.
 • vrouw heer van de troef soort (royal mariage), 40 punten.
 • ruiten boer en schoppen vrouw (bezique), 40 punten.
 • 2x ruiten boer en schoppen vrouw (double bezique), 500 punten.
 • 10, boer, vrouw, heer, aas, alleen van de troef soort (sequence), 250 punten.
 • Draaien van een 7 door de deler, 10 punten.
 • Omwisselen van de gedraaide kaart met troef soort met een 7, 10 punten.
 • Uitspelen (na gewonnen slag) van een 7 van de troef soort, 10 punten.
 • Laatste slag, 10 punten.
 • Elke 10 en aas in de gewonnen slagen, 10 punten.
 
Kaartspel

Barbuse - Belotten - Bezique - Bieden - Blackjack - Boerenbridge (Chinees poepen) - Bonken - Bridge - Canasta - Crapette - Cribbage - Doerak - Duizenden - Eenendertigen - Eenentwintigen - Eenenvijftigen - Ezelen - Freecell - Hartenjagen - Heugen - Jokeren - Kingen - Klaverjassen - Liegen - Manillen - Miezemauzen - Pandoeren - Patience (solitaire) - Pesten - Poker - Presidenten - Rikken - Rummy - Schutjassen - Skat - Shithead - Toepen - Vechten - Whist - Wiezen - Wippen - Zenuwen - Zwartepieten - Zwartevrouwen - Zwikken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.