Heugen is een kaartspel dat gespeeld wordt door drie personen. Heugen is waarschijnlijk afgeleid van het oude spel vijfhonderden en het moderne klaverjassen. Hoewel heugen doorgaans met drie spelers wordt gespeeld, bestaat er ook en variant die gespeeld wordt door twee personen.

Alleen de 30 kaarten van 8 en hoger voor de schoppen en klaveren en 7 en hoger voor harten en ruiten, inclusief de azen, worden gebruikt. De kaarten worden met de klok mee gedeeld, iedere speler ontvangt er 9, meestal wordt er 3-3-3 gedeeld (een voor een delen wordt als taboe beschouwd). De laatste 3 kaarten worden in het midden van de tafel neergelegd. Het is ook gebruikelijk de kaarten maar 3 of 4 keer in de hand te schudden. Als alle spelers troep hebben (niemand kan 100 bieden) dan wordt er een potje kleur bekennen gespeeld om de kaarten te verbeteren voor de volgende hand.

Puntenwaardering

bewerken

De kaarten hebben een puntenwaarde die meteen ook de relatieve hoogte van de kaart bepaalt.

Voor de troefkaarten
Kaart punten
Boer 20 punten
negen 14 punten
Aas 11 punten
tien 10 punten
Heer 3 punten
Vrouw 2 punten
acht 0 punten
zeven 0 punten
Voor de overige kaarten
Kaart punten
Aas 11 punten
tien 10 punten
Heer 3 punten
Vrouw 2 punten
Boer 1 punt
negen 0 punten
acht 0 punten
zeven 0 punten

Beginnend bij de speler links van de deler wordt er geboden of gepast. Het minimale bod is 100. Als een speler eenmaal gepast heeft mag hij niet meer bieden tijdens de huidige biedronde. De andere spelers mogen het bod verhogen (hier komt de naam Heugen van) met een minimum van 10 punten, of passen. Als niemand een bod verhoogt, mag de speler die als laatste geboden heeft spelen.

Het kan gebeuren dat niemand het minimale bod 100 doet. Dan start de biedronde opnieuw, maar met een minimaal bod van 90. Zo gaat er elke biedronde 10 af, totdat een speler kiest om te bieden. Vervolgens mogen spelers die deze biedronde nog niet hebben gepast het bod heugen.

De hoogste bieder mag als hij hiervoor kiest de 3 kaarten in het midden van de tafel omkeren (zodat iedereen ze kan zien), daarna neemt hij deze in zijn hand en legt drie kaarten omgekeerd op tafel neer (deze tellen als punten voor de hoogste bieder mee). Als de speler de drie kaarten niet ruilt en hij haalt wat hij heeft geboden, dan worden bij het punten tellen de extra punten niet gehalveerd, dus hij krijgt effectief dubbele punten.

Na het ruilen (of nadat de speler besluit om niet te ruilen) kondigt de hoogste bieder, voordat hij de eerste kaart speelt, aan welke kleur troef is, en hoeveel min hij heeft (de hoeveelheid roem in zijn of haar hand). Nadat de 3e slag is gespeeld maar voordat hij is opgepakt mogen de tegenstanders vragen wat de roem nou precies was en is de speler verplicht dat te melden.

Roem is de aanduiding voor een opeenvolgende serie kaarten. Een driekaart in dezelfde kleur levert 20 punten op. Een vierkaart levert 50 punten op. Voor het bepalen van de volgorde geldt weer de standaardvolgorde A-H-V-B-10-9-8-7. Een vijfkaart, zeskaart of zevenkaart levert 100 punten op. De hoogste kaart in een serie moet minimaal een A-H-V-B zijn. Dus een serie van 10-9-8 telt niet als roem, maar B-10-9 telt wel.

Vier azen, heren of vrouwen in de hand leveren 100 punten roem op en vier boeren 200.

De combinatie Heer en Vrouw van troef heet stuk en levert 20 punten extra op. Het stuk is altijd geldig. Een vierkaart waarin het stuk zit, bijvoorbeeld Aas, Heer, Vrouw, Boer van troef levert dus 50 roem + 20 punten = 70 punten op.

De roem telt mee als punten voor de hoogste bieder. Vaak wordt de roem afgetrokken van wat er geboden is. Dus als iemand 150 heeft geboden en hij heeft 120 roem, hoeft hij nog maar 30 punten te behalen.

De kaarten worden in slagen uitgespeeld: te beginnen met de speler links van de gever en met de klok mee legt iedere speler een kaart op tafel. Wie de slag wint, mag met de eerste kaart van de volgende slag uitkomen.

De hoogste bieder komt altijd als eerste uit. Elke slag die gehaald is wordt voor de speler neergelegd. De tegenstanders maken samen een stapel met alle slagen die zij gehaald hebben.

Troeven

bewerken

Bij heugen moet men de gevraagde kleur altijd bekennen. Heeft men geen kaarten meer in die kleur, dan mag men troeven. Er is geen troefplicht.

Puntentelling

bewerken

In totaal zijn er 151 punten in het spel: 60 voor de troefkaarten, drie keer 27 voor de niet-troefkaarten en het behalen van de laatste slag levert nog eens 10 punten op. Als de punten worden opgeteld worden ze afgerond naar een meervoud van 10 punten. Als het laatste cijfer 1 is wordt er naar beneden afgerond als het een 2 - 9 is naar boven. (Dus 151 punten wordt afgerond naar 150, 132 wordt afgerond naar 140.) De hoogste bieder moet meer punten zien te behalen dan er geboden is. Als er roem in de hand was aangekondigd wordt deze afgetrokken van de punten die er geboden zijn. Als de hoogste bieder minder punten haalt dan er geboden is (na aftrek van de roem) dan is hij nat en verliest de speler het aantal punten dat hij tekort is keer twee, de andere spelers krijgen elke het aantal punten dat de speler erin is gegaan erbij. Als de speler haalt wat hij heeft geboden, dan krijgt hij de punten die hij meer heeft dan zijn bod erbij (en de andere twee spelers moeten ieder de helft betalen).

Indien alle slagen bij de speler belanden heet dat "kapot" en krijgt de speler 100 punten extra. Deze extra punten worden echter pas bijgeteld nadat de berekening van de punten voltooid is.

Heugen met twee personen

bewerken

Met twee spelers wordt het spel vrijwel hetzelfde gespeeld als met drie, alleen wordt er een extra hand gedeeld die gedekt op tafel blijft liggen. Verder zijn alle regels hetzelfde.

 
Kaartspel

Barbuse - Belotten - Bezique - Bieden - Blackjack - Boerenbridge (Chinees poepen) - Bonken - Bridge - Canasta - Crapette - Cribbage - Doerak - Duizenden - Eenendertigen - Eenentwintigen - Eenenvijftigen - Ezelen - Freecell - Hartenjagen - Heugen - Jokeren - Kingen - Klaverjassen - Liegen - Manillen - Miezemauzen - Pandoeren - Patience (solitaire) - Pesten - Poker - Presidenten - Rikken - Rummy - Schutjassen - Skat - Shithead - Toepen - Vechten - Whist - Wiezen - Wippen - Zenuwen - Zwartepieten - Zwartevrouwen - Zwikken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.