Pesten is een traditioneel kaartspel, waarvan de regels plaatselijk variëren. Het is verwant aan het Amerikaanse Crazy Eights.

Algemene regels bewerken

 • Alle 52 kaarten van het kaartspel plus de jokers worden gebruikt.
 • Er kunnen meer pakjes kaarten tegelijk worden gebruikt.
 • Alle spelers krijgen een gelijk aantal kaarten, bijvoorbeeld 7.
 • De spelers leggen om de beurt een kaart af op een centrale aflegstapel.
 • De af te leggen kaart moet qua waarde of kleur gelijk zijn aan de bovenste kaart van de aflegstapel.
 • Wanneer een speler niet kan spelen, moet hij een kaart van de trekstapel nemen. Als de getrokken kaart wel gespeeld kan worden, kan hij deze kaart afleggen tijdens dezelfde beurt.
 • De speler die het eerst al zijn kaarten kwijt is, wint.

Speciale kaarten bewerken

Enkele kaarten hebben een bijzondere functie, de functie verschilt per regio en per huis:

 • Een 2: de volgende speler pakt 2 kaarten van de trekstapel. Dit staat los van het pakken van een kaart in het geval dat hij tijdens zijn beurt niet kan spelen.
 • Een 3: iedere andere speler 1 pakken
 • Een 4: zelf 1 pakken
 • Een 5: de volgende kaart moet een 5 of lager zijn.
 • Een 6: hier mag de gene van wie die 6 is al zijn kleuren op leggen, 1 kaart weggeven
 • Een 7: de speler mag nog een kaart weggooien ("zeven blijft kleven"). In het geval dat deze geen goede kaart heeft om weg te gooien moet hij gewoon nog een kaart pakken (en deze dan weggooien in het geval dat dat mogelijk is). Soms mag de speler alle kaarten die hij vast heeft van de kleur van die zeven weggooien. ("zeven alles geven")
 • Een 8: de volgende speler slaat een beurt over ("acht wacht"). Soms is het mogelijk dat de speler die overgeslagen wordt vervolgens nog een 8 opgooit uit zijn hand zodat hij het overslaan weer doorspeelt.
 • Een 9: moet als laatst
 • Een 10: alle andere spelers moeten hun kaarten laten zien ("tien zien"). Of: de volgende kaart moet een 10 of hoger zijn. Of: alle kaarten doorgeven aan de volgende speler die naast je zit ("terpetine wasmachine")
 • Een boer: bepaalt de nieuwe kleur. In sommige varianten moet de boer van de kleur zijn die op de stapel ligt, en wordt door de opgooier de nieuwe kleur bepaald. In andere varianten wordt de kleur van de opgegooide boer de nieuwe kleur, in een derde variant maakt de kleur van de boer niet uit, en kan elke kleur als nieuwe kleur gekozen worden.
 • Een vrouw: mag de volgende de kleur bepalen
 • Een heer: keert de speelvolgorde om ("heer keer"). Of: De speler mag nog een kaart weggooien ("heertje nog een keertje")
 • Een aas: keert de speelvolgorde.
 • Een joker: de volgende speler pakt 5 kaarten (soms: 4 of 7) van de trekstapel. De speler die de joker opgooide bepaalt de nieuwe kleur. De joker mag, net als de boer, op elke kaart worden gegooid.

Voor al deze kaarten geldt dat ze regio-gebonden zijn. Dit zijn echter de meest gebruikte functies.

Varianten bewerken

Hiernaast geldt de 'optelregel': na een pestkaart mag een volgende pestkaart worden gespeeld, waarbij de volgende speler de som van de gespeelde kaarten moet trekken. Dus na een 2 mag een joker gespeeld worden, zodat de volgende speler 7 (6 of 9) kaarten moet trekken. Een variant op de regel is dat in dit geval het soort kaart gelijk moet zijn, m.a.w. een 2 mag opgevolgd worden met een andere 2, maar ook met een joker.

Om nog meer te pesten kunt u ook op de joker of een 2 een aas leggen waardoor de speelrichting weer verandert en de ander moet pakken.

De "niet eindigen met een pestkaart"-regel: een speler mag niet één van bovengenoemde bijzondere kaarten als laatste uitspelen om te winnen. In sommige gevallen worden hiermee alleen de 2, 8 en joker bedoeld (de feitelijke pestkaarten). Indien een speler wel uitkomt met een pestkaart, moet hij 5 (of een ander aantal kaarten) kopen. Dit kan van pas komen indien je nog een joker of een 2 in handen hebt en er een joker wordt opgelegd, welke door de voorganger(s) wordt verhoogt met een joker of een 2. Uitkomen met je pestkaart houdt in dat je 5 kaarten moet kopen. Dit is uiteraard alleen raadzaam indien het aantal te kopen kaarten meer dan 5 is.

Verder is er de "kloppen"-regel: een speler die zijn op één na laatste kaart weggooit moet de andere spelers "melden" dat deze met zijn laatste kaart zit door op de tafel te kloppen of "laatste kaart" te roepen. Als deze niet klopt of roept voordat de volgende speler een kaart heeft weggegooid of gepakt dan moet hij 5 kaarten pakken (of een ander aantal kaarten waarmee het spel begonnen is).

Ook is er een regel die geldt als een joker wordt opgegooid, de spelers die na de opgooier van de joker komen moeten een 2 hebben om zich "vrij te spelen." Als alle spelers een twee hebben (wat niet zeer veel voorkomt) moet bijv. de opgooier 9 kaarten pakken.

A:joker: hetgeen betekent dat B 5 kaarten moet kopen
B: gooit de twee op, dus geldt voor C 7 kaarten
C: gooit ook een twee op, dus geldt voor D 9 kaarten
D: tevens de laatste speler gooit ook een twee op en dus moet A 11 kaarten kopen.

Dat is de "pokerjokerregel"

Je kunt ook iemand met 2 kaarten afleiden. Als hij zijn één na laatste kaart opgooit moet hij dus kloppen. Als je hem dan afleidt, vergeet hij te kloppen en moet dus 5 kaarten pakken. (5 kaarten is standaard bij een overtreding en/of fout).

Egyptische Variant bewerken

Alle kaarten worden gebruikt behalve de jokers, Het spel is afgelopen als 1 van de spelers geen kaarten heeft. Bij de laatste kaart is verplicht om laatste kaart te zeggen. (Kloppen is niet verplicht)

Kaarten:

 • Aas: De ander moet 2 kaarten pakken en de speler die hem opgooit moet nog 1 keer.
 • 7/10 Nog 1x gooien kan de speler niet gooien dan pakt hij een kaart die mag hij in dezelfde beurt spelen.
 • 8 De acht mag je altijd gooien en de acht verandert ook de kleur van de kaart die gegooid moet worden.


 
Kaartspel

Barbuse - Belotten - Bezique - Bieden - Blackjack - Boerenbridge (Chinees poepen) - Bonken - Bridge - Canasta - Crapette - Cribbage - Doerak - Duizenden - Eenendertigen - Eenentwintigen - Eenenvijftigen - Ezelen - Freecell - Hartenjagen - Heugen - Jokeren - Kingen - Klaverjassen - Liegen - Manillen - Miezemauzen - Pandoeren - Patience (solitaire) - Pesten - Poker - Presidenten - Rikken - Rummy - Schutjassen - Skat - Shithead - Toepen - Vechten - Whist - Wiezen - Wippen - Zenuwen - Zwartepieten - Zwartevrouwen - Zwikken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.