LaTeX

 1. Inleiding
 2. Begin
 3. Een basisdocument maken
 4. Wetenschap
  1. Wiskundeomgeving
  2. Formules
  3. Chemie
 5. Tekstopmaak
 6. Paginaopmaak
 7. Tabellen
 8. Figuren
 9. Referenties
 10. Bibliografiemanagement
 11. TeX-figuren
 12. Hyperlinks
 13. Index aanmaken
 14. Presentaties
 15. Algoritmes en broncodes
 16. Brieven
 17. Testen en examens

Apendices

Als je een pdf-document als uitvoer wilt, dan kun je gebruik maken van hyperlinks. Het gebruik van hyperlinks werd al kort vermeld in de sectie over labels en referenties maar hier gaan we er meer uitgebreid over vertellen.

Hyperref bewerken

Het hyperref pakket zorgt voor extra functionaliteit als je werkt met pdfLaTeX. Zo kun je zowel externe links maken als links binnen je eigen document en ook heel wat pdf-informatie vastzetten.

Gebruik bewerken

Om het pakket te laden gebruik je opnieuw de code

\usepackage{hyperref}

Je moet er op letten dat je het pakket laadt als laatste van alle geladen pakketten maar nog voor de andere instellingen. Als je dit pakket laadt, dan veranderen alle referenties in hyperlinks. Ook de inhoudstabel en lijsten van figuren en tabellen worden vol met links geplaatst.

Voor externe links gebruik je best het \url-commando. Dit ziet er als volgt uit:

\url{http://www.mijnsite.org}

Soms kan het ook handig zijn links te geven naar een bepaalde locatie zonder iedere keer die locatie volledig neer te moeten typen. Voor externe links kun je dit met het \href-commando en voor interne links met het \hyperref-commando. Dit gebeurt als volgt:

\href{http://www.wikibooks.org}{wikibooks home}
\hyperref[fig:mijnfiguur]{mijn figuur}

Let er wel op dat bij het afdrukken van een document de links dan niet meer zichtbaar zijn. Een zin zoals "De informatie vindt u hier" met op de "hier" een link wordt dan compleet nutteloos.

Een mogelijke manier om e-mailadressen in te voegen is de volgende:

\href{mailto:mijn_adres@wikibooks.org}{mijn_adres@wikibooks.org}

Aanpassingen bewerken

Je kunt ook het pakket wat aanpassen naar je eigen noden. Dit kun je doen met het commando \hypersetup{optie1, optie2, ...}

De opties zijn van de vorm variabele=waarde met de volgende mogelijke variabelen en bijhorende waarden.

variable values comment
bookmarks =true,false Toon de bookmarks of niet.
unicode =false,true Laat niet-latijnse karakters toe in latijnse talen.
pdfborder ={text} zet de stijl van de rand rond de links. vb. {0 0 0} geeft geen rand
pdftoolbar =true,false Toon of verberg de werkbalk van Acrobat.
pdfmenubar =true,false Toon of verberg het menu van Acrobat.
pdffitwindow =true,false Herschaal document om op het scherm te passen.
pdfstartview ={FitH},{FitV},etc[1]. Stel de beginzoom in op paginabreed
pdftitle ={text} Definieer de titel die getoond wordt in het "Document Info"-scherm van Acrobat
pdfauthor ={text} De naam van de PDF-auteur
pdfsubject ={text} Onderwerp van het document
pdfcreator ={text} Uitvoerder van het document
pdfproducer ={text} Producent van het document
pdfkeywords ={text} Lijst kernwoorden
pdfnewwindow (=true,false) Stel in of het document moet verlaten worden als de link naar een extern document gaat.
colorlinks (=false,true) Teken een gekleurd kadertje rond de links (false) of kleur de tekst van de links (true). Opgepast: gekleurde kaders worden niet afgedrukt, gekleurde tekst wel.
linkcolor =red Kleur van interne links
citecolor =green kleur van de citatielinks
filecolor =magenta kleur van de bestandlinks
urlcolor =cyan kleur van het kader van de externe links
linkbordercolor ={1 0 0} kleur van het kader van de interne links
citebordercolor ={0 1 0} kleur van het kader rond citaties
 1. Andere mogelijke waarden zijn te vinden op hyperref manual
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.