LaTeX/Beginnen bij het begin

LaTeX

 1. Inleiding
 2. Begin
 3. Een basisdocument maken
 4. Wetenschap
  1. Wiskundeomgeving
  2. Formules
  3. Chemie
 5. Tekstopmaak
 6. Paginaopmaak
 7. Tabellen
 8. Figuren
 9. Referenties
 10. Bibliografiemanagement
 11. TeX-figuren
 12. Hyperlinks
 13. Index aanmaken
 14. Presentaties
 15. Algoritmes en broncodes
 16. Brieven
 17. Testen en examens

Apendices

De enige zaken die je nodig hebt om met LaTeX te beginnen zijn een eenvoudige teksteditor en de LaTeX-bestanden.

Kladblok volstaat eigenlijk om je LaTeX-documenten te maken, maar er bestaan ook programma's die het je iets gemakkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld door met kleurcodes te werken. Enkele aanraders zijn TeXnicCenter, WinEdt en Kile. Ook enkele programma's die niet speciaal voor LaTeX geschreven zijn bevatten handige LaTeX-functionaliteiten, zoals Emacs of gVim.

Een LaTeX-distributie, een set LaTeX-bestanden, is de tweede vereiste. Linuxsystemen bevatten meestal teTeX of TeX Live. Een bekende LaTeX-compiler voor Windows is MiKTeX.

Installatie op Windows bewerken

Om LaTeX te kunnen schrijven in Windows heb je allereerst een LaTeX compiler nodig. De meest gebruikte is MikTeX. Om MikTeX te installeren download je best de basic installer. Deze basic installer kun je op de pagina http://miktex.org/2.9/setup vinden. Het is belangrijk eerst MikTeX volledig te installeren voor je iets anders installeert.

Bij de installatie opties kies je best alle standaard opties uitgezonderd voor het installeren van de packages' on the fly. Daar kies je het best voor don't ask omdat de huidige versie van MikTeX soms problemen heeft met het tonen van het dialoogvenstertje met de vraag of je een pakket wil installeren.

Als MikTeX eenmaal helemaal geïnstalleerd is, dan kun je beginnen met de installatie van TeXniccenter. TeXniccenter kun je downloaden van de website www.texniccenter.org. Het installatieproces verloopt normaal gezien zonder problemen.

Als TeXniccenter eenmaal geïnstalleerd is kun je het starten. Als TeXniccenter vraagt om het pad van de LaTeX distributie, geef dan het pad C:\Program Files\MiKTeX 2.8\miktex\bin in.

Nu is LaTeX volledig geïnstalleerd en kun je je eerste documenten beginnen maken. Omdat je de basic installer van mikTeX gekozen hebt zal mikTeX iedere maal dat je een nieuw LaTeX package gebruikt (je zal later over packages of pakketten leren) dat package moeten downloaden. Bij het downloaden kan het een eindje duren voor dat je enige output ziet verschijnen op het scherm. Wees dus de eerste malen geduldig en wacht tot je ziet dat het proces in TeXniccenter gestopt is.

Een testdocument maken bewerken

Om te testen of alles werkt kun je een document aanmaken. Als je een document aanmaakt in LaTeX, zal LaTeX altijd een hoop bestanden aanmaken, waaronder logbestanden en output-bestanden. Het is dus het best voor ieder document een nieuwe map aan te maken.

Maak nu een nieuw document en plak er de volgende code in:

LaTeX-code:

\documentclass{article}
\begin{document}
Hello world!
\end{document}

Wijzig nu je documenttype van LaTeX=>DVI naar LaTeX=>PDF, daarna kun je je document bouwen met de knop build and view. Zoals gezegd kan het de eerste keer eventjes duren. Als dit document gebouwd is, dan moet je een pdf-document zien met de woorden Hello world!.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.