Onderwijstechnologie/Computer anxiety

Inhoudsopgave onderwijstechnologie
Hoofdstukken
 1. ICT in het verleden
 2. Waarom onderwijstechnologie gebruiken?
 3. Doelgroepen in het gebruik van ICT
  1. ICT en jongeren
   1. ICT en sekse
  2. ICT en kansengroepen
  3. ICT in ontwikkelingslanden
  4. ICT en ouderen
   1. ICT en ouderen| De Verhalentafel
  5. ICT en kleuters
 4. Juridische basis en kwesties
 5. Inbedding van ICT in het onderwijs
  1. ICT-eindtermen
  2. Vakgerichte ICT
  3. Digitale leermaterialen
  4. Educatieve software, games, hardware en websites
  5. Elektronische leeromgevingen
  6. Actieve games
  7. Second Life
 6. Klastechnologie
  1. Presentatietips
  2. Videoprojectoren
  3. Digitale schoolborden
  4. Digitale schooltafels
  5. Digitaal toetsen
 7. ICT en afstandsonderwijs in het Vlaamse onderwijs
 8. ICT en beperkingen
  1. ICT en leerstoornissen
  2. ICT en 'doven en slechthorenden'
  3. ICT en mindervalide leerlingen
  4. ICT en laaggeletterden
 9. ICT aspecten
  1. Veiligheid online
  2. Computer onderhouden
  3. Ergonomie
 10. Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties
  1. Bewegings-, energie- en lifestyle monitoring systeem
  2. Webhosting
  3. Computer anxiety
  4. Lexicon

ICT is niet meer weg te denken in ons leven. Zowel kinderen, studenten, volwassenen en ouderen krijgen er mee te maken. Hoewel ICT ons vele mogelijkheden geeft en een bron van informatie is, is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Veel mensen hebben problemen met ICT, en dat zijn heus niet alleen ouderen, maar ook jongeren.

Ik zou het in dit artikel graag hebben over computer anxiety, meer specifiek over computer anxiety bij jongeren. Dit is een beetje een taboe, jongeren worden geacht mee te zijn met alle hypes en de nieuwe technologieën, en computer anxiety is iets voor ouderen. Toch zie ik in mijn omgeving en leeftijdscategorie (20-25 jaar) heel wat mensen die worstelen met ICT.

Onderzoek op het internet leerde me dat maar liefst 30 tot 40 % van de bevolking (sommigen zeggen zelfs 50 %)last heeft van computer anxiety. Bij jongeren zou het gaan om één op drie. Deze angst kan leiden tot het vermijden van computers en ICT, wat serieuze problemen kan opleveren voor iemands studies of carrière.

Er is een duidelijke link tussen computer anxiety en iemands ervaring met computers. Onderzoek wijst uit dat studenten met weinig of geen ervaring in ICT meer last hebben van computer anxiety dan studenten met veel ervaring. Toch moet hier een kanttekening bij geplaatst worden. Er zijn immers ook jongeren die wel ervaring hebben, maar dan hoofdzakelijk negatieve ervaringen (slechte punten voor informatica,...). Ook zij hebben last van computer anxiety.

Ook iemands attitude tegenover ICT is een bepalende factor. Een angstige gebruiker met een positieve houding tegenover de computer kan door meer ervaring op te doen de angst verminderen. Een angstige gebruiker met een negatieve houding zal waarschijnlijk eerst zijn houding moeten veranderen voor hij ervaringen wil opdoen.

Zijn er oplossingen voor computer anxiety? Ja, al lijkt voorkomen beter dan genezen. Reeds vanaf de kleuterschool moeten kinderen geconfronteerd worden met ICT. De kwaliteit van het onderwijs is ook erg belangrijk. De leerkracht mag zelf geen angst voor computers hebben, en moet de leerlingen met computer anxiety zo snel mogelijk identificeren. Het is belangrijk om hun zelfvertrouwen te geven tijdens het werken met computers, wat resulteert in een positievere houding tegenover computers, wat op zijn beurt de angst vermindert.

Ook voor volwassenen leert het internet mij dat er allerlei cursussen en boeken bestaan. Computer anxiety is dus ook big business.

Referenties:

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.