Taal/Taal en cognitie/Communicatiemodel

Taal

Inleiding
ATW
Taal en cognitie
Tekens, tekensystemen en semiotiek
Toegepaste taalkunde
Historische taalkunde
Taalfilosofie


Een communicatiemodel is een model dat ontwikkeld is in de taalwetenschap en waarin de relaties tussen onder andere de zender, de ontvanger en het bericht schematisch worden voorgesteld.

Jakobson

bewerken

De Russische taalkundige Jakobson heeft een communicatiemodel ontwikkeld dat er als volgt uitziet:

Een zender encodeert een boodschap in een code. Hij stuurt die intentioneel via een medium naar een ontvanger die de boodschap decodeert. De boodschap moet een context hebben waarnaar verwezen kan worden en die begrijpelijk is voor de ontvanger.

Een voorbeeld:

Zender: Thomas;
Code: Nederlands;
Medium: Een uitnodiging;
Boodschap: Jullie zijn uitgenodigd voor mijn verjaardagsfeestje op 7 december 2009 om 19u bij mij thuis;
Ontvanger: Mensen die het kaartje in de bus krijgen;
Context: Thomas wordt 19 jaar en hij geeft een feestje voor zijn beste vrienden.

Het is werkelijk de bedoeling van Thomas om zijn vrienden uit te nodigen (-> intentioneel), we kunnen dus van communicatie spreken.[1]

  1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson#Werk De Wikipedia-pagina over Roman Jakobson
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.