Tarot/De Grote Arcana

Tarot

De Grote Arcana bewerken

De Grote Arcana telt 22 kaarten, ook troefkaarten ("trionfi" of Atouts) genoemd. De afbeeldingen hieronder zijn van een klassiek tarotspel van Jean Dodal uit de periode 1701-1715. Bij elke kaart wordt haar traditionele voorspellende betekenis gegeven, volgens de symboliek die in de Tarot van Marseille gebruikt wordt. Eigenlijk hangt de betekenis van een kaart ook voor een deel af van de plaats waar ze in een "legging" terecht komt, bijvoorbeeld in het "verleden" of in de "toekomst". De iconografie van dit tarotspel is duidelijk middeleeuws en christelijk geïnspireerd. Pas vanaf ongeveer 1680 verschenen er ook alchemistische en astrologische elementen in de kaarten. De versie van de Tarot van Marseille die wij het beste kennen, is die van Paul Marteau uit 1930, nog steeds gepubliceerd door Grimaud.

Beschrijving van de kaarten bewerken

Kaart Symboliek Traditioneel divinatorische betekenis
 
Le Mat (De Dwaas)
De Nar of De Dwaas heeft gewoonlijk geen nummer. Symbolen: de knapzak (wereldse bezittingen), de hond (het dierlijke instinct), de zotskap. Begin van een nieuwe cyclus, vertrouwen op eigen intuïtie, lichtzinnigheid, dwaasheid.
 
I. Le Bateleur (De Magiër)
De Goochelaar of De Magiër. De lemniscaat in de vorm van de hoed, de rechthoekige tafel (de werkelijkheid), de vier magische werktuigen, die ook voor de vier kleuren van de tarot staan: de staaf, de kelk, het zwaard en de pentakel. Het getal '1': zelfstandigheid, meesterschap, mannelijkheid en daadkracht, een initiator. Meesterschap, macht, controle over de werkelijkheid, zelfbeheersing, bekwaamheid.
 
II. La Papesse (De Hogepriesteres)
De Pausin of De Hogepriesteres. Verwijst in de Tarot de Marseille naar de figuur van Jeanne la Papesse, die als vrouw in Avignon tot paus zou verkozen zijn. Zij leest een boek en reflecteert daarover. Achter haar een gordijn, dat iets verbergt. Het verborgene. Het getal '2': dualiteit, vrouwelijkheid, opgaan in de dingen. 'Beschermkaart', sterke (vrouwelijke) intuïtie, (onbewuste) wijsheid.
 
III. L'Impératrice (De Keizerin)
De Keizerin. Deze kaart toont een zittende vrouw, die een schild draagt en een scepter. De adelaar symboliseert haar macht, de scepter is met de bol het het kruis een zinnebeeld van de dominantie van de hemel (de bol) op de aarde (het kruis). In de numerologie is een 3 een actief getal. Bij de keizerin speelt zich dat actieve in haar hoofd af, in de vorm van creativiteit en het voorbereiden van plannen. Haar troon is vleeskleurig, wat erop duidt dat ze op een menselijke wijze met haar macht omgaat. Vruchtbaarheid, zwangerschap, creativiteit.
 
IV. L'Empereur (De Keizer)
De Keizer. Een oudere man met een baard, hij houdt de scepter van de wereldse macht in zijn hand, gekruiste benen die een '4' vormen, wapenschild met adelaar. Het getal 4 wordt geassocieerd met stabiliteit en conservatisme, de adelaar met macht en kracht. Verwezenlijking, scheppen van orde, wereldse macht.
 
V. Le Pape (De Hiërofant)
De Paus. De Paus wordt voorgesteld als een oudere man die spirituele en morele leiding geeft aan de twee monniken geknield voor hem. De twee zuilen achter hem zijn blauw, als hemelse wachten. Het pauselijk kruis en de tiara zijn symbolen van zijn geestelijke macht, Hij maakt een 'zegenend' en beschermend gebaar en aan zijn linkerhand draagt hij een gouden handschoen waarop een merkwaardig teken staat. Zijn rode mantel (energie) bedekt het spirituele blauw. 'Beschermkaart', aanzien, loyaliteit, ook: initiatie.
 
VI. L'Amoureux (De Geliefden)
De Geliefde(n) Beslissing, het zich losmaken, een keuze maken, ook: ware liefde, nieuwe relaties.
 
VII. Le Chariot (De Zegewagen)
De (Zege)wagen Zege, triomf, harmonie.
 
VIII. La Justice (Rechtvaardigheid)
Rechtvaardigheid Rechtvaardige afloop, evenwicht, oprechtheid.
 
IX. L'Hermite (De Kluizenaar)
De Kluizenaar Wijsheid, meditatie, bezinning, voorzichtigheid.
 
X. La Roue de Fortune (Rad van Fortuin)
Het Rad of Wiel van Fortuin Geluk dat onverwachts komt, verandering, een nieuw begin.
 
XI. La Force (De Kracht)
De Kracht ergens vat op krijgen, geestelijke en lichamelijke gezondheid.
 
XII. Le Pendu (De Gehangene)
De Gehangene Opoffering, volledige ommekeer, een nieuwe kijk op de wereld.
 
XIII. L'Arcane sans Nom (De Dood)
De kaart zonder naam, ook De Dood (In de Noblet Tarot de Marseille (circa 1650), werd de kaart LA MORT genoemd) Vernietiging van het oude, verandering en vernieuwing.
 
XIIII. Tempérance (Matigheid)
Matigheid Geduld, diplomatie, evenwichtigheid, harmonie.
 
XV. Le Diable (De Duivel)
De Duivel Waarschuwing voor te grote hartstochten en materialisme, slechte invloeden, geweld.
 
XVI. La Maison Dieu (De Toren)
Het Huis Gods of De Toren Plotselinge gebeurtenis, plots inzicht, traumatische verandering.
 
XVII. L'Étoile (De Ster)
De Ster Gunstige toekomstvooruitzichten, bescherming, diep inzicht.
 
XVIII. La Lune (De Maan)
De Maan Onzekerheid, fantasie, illusies, romantiek.
 
XVIIII. Le Soleil (De Zon)
De Zon Succes, vitaliteit, kracht, vreugde.
 
XX. Le Jugement (Het Oordeel)
Het Oordeel Ontwaken, opleven, bevrijding, vervulling.
 
XXI. Le Monde (De Wereld)
De Wereld Erkenning, rijkdom, vrolijkheid, plezier in het leven.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.