Tarot/Het Boek van Thoth

De Thoth tarot of Boek van Thoth is een voorspellende tarot die werd ontworpen door de beroemde occultist Aleister Crowley en in opdracht van hem geschilderd door Lady Frieda Harris. De naam is afgeleid van Thoth, de oude Egyptische god van wijsheid en magie. Het kaartspel hoort bij Het Boek van Thoth ("The Book of Thoth") van Crowley en bestaat uit 78 kaarten.

Tarot

Ontstaansgeschiedenis

bewerken

Crowleys aanvankelijke opzet was om in een project van ongeveer zes maanden de symboliek van de tarot, zoals bijvoorbeeld weergegeven in het Rider Waite spel, te updaten. Het project groeide echter steeds maar uit en bestreek uiteindelijk wel vijf jaar. Van 1938 tot 1943 werkten hij en de kunstenares Frieda Harris aan de nieuwe tarot. Jammer genoeg leefde geen van beiden lang genoeg om hun tarot gedrukt en gepubliceerd te zien. Een volgeling van Crowley nam in 1969 de taak op zich voor de publicatie, maar het resultaat was ondermaats. Pas in 1977 werden de originele schilderijen van Harris opnieuw gefotografeerd voor een tweede uitgave. De huidige editie is gebaseerd op een nieuwe update die plaatsvond in 1986.

Symboliek

bewerken

Crowley zelf zegt over zijn tarot dat het een afspiegeling is van de structuur van het universum, en in het bijzonder van het zonnestelsel zoals het gesymboliseerd wordt in de Qabalah (Crowleys spelling van kabbala) (The Book of Thoth p. 3). Daarmee bedoelt hij dat de tarot een ander manier is om de kabbalistische levensboom met de tien zephiroth te representeren. De Thoth tarot gebruikt symbolen uit de Egyptische, Griekse, oosterse, middeleeuwse en christelijke tradities. Ook worden elementen gebruikt uit de numerologie, astrologie, alchemie en Kabbala. Daarmee is deze kaartenset omvattender dan de meeste andere en dat geeft aanleiding tot vaak heel afwijkende interpretaties vanuit verschillende referentiekaders. Psychologisch of antropologisch gerichte tarotbeoefenaars vinden in de kaarten bijvoorbeeld een uitgebreide symboliek weer die allerlei facetten van het menselijke bewustzijn weergeven. Ze vormen volgens hen portretten en archetypen van gangbare innerlijke en uiterlijke ervaringen van mensen die in alle culturen voorkomen. Of Crowley daar gelukkig mee zou zijn is zeer de vraag. Voor hem was de tarot in de eerste plaats een magisch instrument.

Volgorde en namen van de troeven

bewerken

Ten opzichte van de Rider-Waite tarot voerde Crowley een aantal veranderingen door. Zo gaf hij ze een andere naam, of wijzigde de astrologische correspondenties van sommige kaarten en kende hen een verschillende Hebreeuwse letter toe.

Voobeelden:

 • I. The Magician (Rider Waite) werd I. The Magus (Crowley)
 • II. The High Priestess (Rider Waite) werd II.T he Priestess (Crowley)
 • VIII. Strength (Rider Waite) werd XI. Lust (Crowley)
 • X. Wheel of Fortune (Rider Waite) werd X. Fortune (Crowley)
 • XIV. Temperance (Rider Waite) werd XIV. Art (Crowley)
 • XX. Judgment (Rider Waite) werd XX. The Aeon (Crowley)
 • XXI. The World (Rider Waite) werd XXI. The Universe (Crowley)

Wijzigingen in Kleine Arcana

bewerken

Elk van de Kleine Arcana-kaarten (dus de gewone genummerde kaarten: zwaarden, bekers, staven en schijven) met uitzondering van de azen krijgt bij Crowley een naam, gebaseerd op haar symboliek. Zo noemt hij Staven 10 bijvoorbeeld "Oppression" (Onderdrukking), vanwege de negatieve 'invloed' van Saturnus waarvan het symbool op de kaart getekend is. Daarbij volgt hij niet steeds de symboliek van de meer populaire Rider-Waite tarot.

Namen van de hofkaarten

bewerken

Ook de traditionele namen van de hofkaarten veranderde Crowley: schildknapen, ridders, koninginnen en koningen werden bij hem respectievelijk prinsessen, prinsen, koninginnen en ridders (princesses, princes, queens, knights), waarbij hij dus "ridders" in plaats van "koningen" gebruikte en "prinsen" in plaats van de traditionele ridders. Een overzicht:

Traditionele benaming van de hofkaart Thoth tarot benaming
Page (schildknaap) Princess (prinses)
Knight (ridder) Prince (prins)
Queen (koningin) Queen (koningin)
King (koning) Knight (ridder)


De 78 kaarten van de Aleister Crowley Thoth tarot
Nummer Troeven Zwaarden Bekers Staven Schijven
0 The Fool
(De Dwaas)
1 The Magus
(De Magiër)
Ace of Swords
(Zwaarden Aas)
Ace of Cups
(Bekers Aas)
Ace of Wands
(Staven Aas)
Ace of Disks
(Schijven Aas)
2 The Priestess
(De Hogepriesteres)
Peace
(Vrede)
Love
(Liefde)
Dominion
(Heerschappij)
Change
(Verandering)
3 The Empress
(De Keizerin)
Sorrow
(Smart)
Abundance
(Overvloed)
Virtue
(Deugd)
Work
(Werk)
4 The Emperor
(De Keizer)
Truce
(Wapenstilstand)
Luxury
(Weelde)
Completion
(Voltooiing)
Power
(Macht)
5 The Hierophant
(De Hogepriester)
Defeat
(Nederlaag)
Disappointment
(Teleurstelling)
Strife
(Twist)
Worry
(Getob)
6 The Lovers
(De Geliefden)
Science
(Wetenschap)
Pleasure
(Genot)
Victory
(Overwinning)
Succes
7 The Chariot
(De Zegewagen)
Futility
(Vruchteloosheid)
Debauch
(Verdorvenheid)
Valour
(Moed)
Failure
(Mislukking)
8 Adjustment
(Evenwicht)
Interference
(Inmenging)
Indolence
(Indolentie)
Swiftness
(Snelheid)
Prudence
(Behoedzaamheid)
9 The Hermit
(De Kluizenaar)
Cruelty
(Wreedheid)
Happiness
(Vreugde)
Strength
(Kracht)
Gain
(Gewin)
10 Fortune
(Fortuin)
Ruin
(Ondergang)
Satiety
(Verzadiging)
Oppression
(Onderdrukking)
Wealth
(Rijkdom)
11 Lust
12 The Hanged Man
(De Gehangene)
13 Death
Dood
14 Art
(Kunst)
15 The Devil
(De Duivel)
16 The Tower
(De Toren)
17 The Star
(De Ster)
18 The Moon
(De Maan)
19 The Sun
(De Zon)
20 The Aeon
(De Aeon)
21 The Universe
(Het Universum)
Knight
(Ridder)
Knight of Swords
(Zwaarden Ridder)
Knight of Cups
(Bekers Ridder)
Knight of Wands
(Staven Ridder)
Knight of Disks
(Schijven Ridder)
Queen
(Koningin)
Queen of Swords
(Zwaarden Koningin)
Queen of Cups
(Bekers Koningin)
Queen of Wands
(Staven Koningin)
Queen of Disks
(Schijven Koningin)
Prince
(Prins)
Prince of Swords
(Zwaarden Prins)
Prince of Cups
(Bekers Prins)
Prince of Wands
(Staven Prins)
Prince of Disks
(Schijven Prins)
Princess
(Prinses)
Princess of Swords
(Zwaarden Prinses)
Princess of Cups
(Bekers Prinses)
Princess of Wands
(Staven Prinses)
Princess of Disks
(Schijven Prinses)

Astrologische Attributies

bewerken

Hulp bij interpretatie van de Kleine Arcana

bewerken

Met al die correspondenties ziet een tarotstudent vaak de bomen niet meer door het bos. De astrologische correspondenties zijn nochtans logisch opgebouwd. de Golden Dawn verdeelde een cirkel (het universum voorstellend) in 36 decanaten = 36x10 graden =360 graden van de cirkel. Elk decanaat (10 graden van de cirkelboog) wordt toegewezen aan een planeet en drie decanaten vormen samen een teken van de dierenriem. De correspondenties zijn dan als volgt, te beginnen vanaf Ram O graden tot Vissen 30 graden:
de aas van elke reeks wordt als pure vertegenwoordiger van het element opgevat (staven=vuur; bekers=water; zwaarden=lucht en schijven=aarde) en krijgt geen decanaat toegewezen.

Nummer Teken Decanaat Heerser van het decanaat naam van de kaart
2 Ram 1e Mars 2 van Staven (Dominion)
3 Ram 2e Zon 3 van Staven (Virtue)
4 Ram 3e Venus 4 van Staven (Completion)
5 Stier 1e Mercurius 5 van Schijven (Worry)
6 Stier 2e Maan 6 van Schijven (Success)
7 Stier 3e Saturnus 7 van Schijven (Failure)
8 Tweelingen 1e Jupiter 8 van Zwaarden (Interference)
9 Tweelingen 2e Mars 9 van Zwaarden (Cruelty)
10 Tweelingen 3e Zon 10 van Zwaarden (Ruin)
2 Kreeft 1e Venus 2 van Bekers (Love)
3 Kreeft 2e Mercurius 3 van Bekers (Abundance)
4 Kreeft 3e Maan 4 van Bekers (Luxury)
5 Leeuw 1e Saturnus 5 van Staven (Strife)
6 Leeuw 2e Jupiter 6 van Staven (Victory)
7 Leeuw 3e Mars 7 van Staven (Valour)
8 Maagd 1e Zon 8 van Schijven (Prudence)
9 Maagd 2e Venus 9 van Schijven (Gain)
10 Maagd 3e Mercurius 10 van Schijven (Wealth)
2 Weegschaal 1e Maan 2 van Zwaarden (Peace)
3 Weegschaal 2e Saturnus 3 van Zwaarden (Sorrow)
4 Weegschaal 3e Jupiter 4 van Zwaarden (Truce)
5 Schorpioen 1e Mars 5 van Bekers (Disappointment)
6 Schorpioen 2e Zon 6 van Bekers (Pleasure)
7 Schorpioen 3e Venus 7 van Bekers (Debauch)
8 Boogschutter 1e Mercurius 8 van Staven (Swiftness)
9 Boogschutter 2e Maan 9 van Staven (Strength)
10 Boogschutter 3e Saturnus 10 van Staven (Oppression)
2 Steenbok 1e Jupiter 2 van Schijven (Change)
3 Steenbok 2e Mars 3 van Schijven (Work)
4 Steenbok 3e Zon 4 van Schijven (Power)
5 Waterman 1e Venus 5 van Zwaarden (Defeat)
6 Waterman 2e Mercurius 6 van Zwaarden (Science)
7 Waterman 3e Maan 7 van Zwaarden (Futility)
8 Vissen 1e Saturnus 8 van Bekers (Indolence)
9 Vissen 2e Jupiter 9 van Bekers (Happiness)
10 Vissen 3e Mars 10 van Bekers (Satiety)

Merk op dat:

 1. de reeks planeten als heerser van het teken is herhalend en gerangschikt volgens de 'snelheid' van de "planeten" (Onder planeten in astrologische zin vallen ook zon en maan, in de betekenis van 'bewegende lichten') : Saturnus (traagst)-Mars-Zon-Venus-Mercurius-Maan (snelst bewegend hemellichaam)... en dan weer dezelfde reeks. Omdat de reeks aanvangt in Ram, beginnen we op 0 graden Ram met Mars als heerser, dan volgt Zon-Venus.. en zo verder, de hele cirkel rond tot 30 graden Vissen.
 2. In bovenstaande tabel is duidelijk dat elke kaart verbonden is met een planeet, een teken en een nummer; bijvoorbeeld: (de bovenste in de tabel) de 2 van Staven (Dominion) heeft 2 astrologische attributies:
  1. Ram, een "vuurteken" dus
  2. Mars, een "vuurplaneet"

en een aan de kabbala verbonden getal:

 1. In dit geval 2 (initiatief)(refereert aan "Chokmah, de 2de Sefirot van de kabbala")

Door deze elementen te verbinden wordt de aard van de kaart duidelijk:veel vuur, actie, daadkracht. De naam "Dominion" is dus goed gekozen. Op dezelfde manier kan iemand die de tabel goed begrijpt en kan reconstrueren een beter begrip opbrengen voor de iconografie en de betekenis van elke kaart. Dit kan met elke tarot afgeleid van de oorspronkelijke Golden Dawn tarot, zoals die van Rider-Waite en die van Thoth. Ook die van Robert Wang, die de naam Golden Dawn tarot heeft, is heel interessant.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.