Alchemie/Introductie

Alchemie, wat is dat eigenlijk? Is het een middeleeuwse voorloper van de moderne chemie, een pseudowetenschap dus? Of is het meer? Draaide alles bij alchemie echt om het maken van goud? Waren alchemisten op zoek naar onsterfelijkheid? Is er nog iets overeind gebleven van hun ontdekkingen? En waarom verhulden ze hun kunst zo met geheimzinnige symbolen? Kun je die symbolen leren begrijpen? Zijn er nu nog alchemisten?

Alchemie

The Alchemist, Joseph Wright of Derby (1771), Museum and Art Gallery, Derby. Het schilderij toont Hennig Brand die zojuist het lichtgevende fosfor heeft bereid.

Deze cursus poogt antwoorden te geven op dergelijke vragen. Maar gemakkelijk is dat niet. Alchemie is een bijzonder complex onderwerp. Alchemistische teksten zijn voor leken onleesbaar en zelfs na jarenlange studie zijn ze voor ingewijden niet eenduidig te begrijpen. Alchemisten maakten gebruik van symboliek, een beeldentaal die - volgens C.G. Jung - alleen op onbewust niveau te begrijpen is. Sommige van die teksten zijn wonderlijk mooi, enigmatisch en gebaseerd op een hermetische filosofie die ons een beeld voorhoudt van een onderling verbonden micokosmos en macrokosmos. Om alvast iets te begrijpen van die symbolen zul je ook de cursus Westerse astrologie moeten bestuderen. Kortom, het vraagt inspanning om zich als lezer een beetje in te leven in de wereld van de alchemist. Maar het loont wel de moeite, want je leert een wereld kennen die je nog volledig onbekend was.

Definitie

Een deel van het antwoord op de vraag wat alchemie is, kan als volgt geformuleerd worden: Alchemie of alchimie (van het Arabisch al-kimia) is een vorm van natuurfilosofie die werd aangetroffen in veel verschillende culturen en tijden, zoals het Oude Egypte en het China van Lao Tzu, het Hellenistische Griekenland van Alexander de Grote en de bloeiperiode van de Arabische alchemie in de 10e eeuw. Vaak wordt aangenomen dat de 'productie' van goud en andere edele metalen het enige doel van de alchemie zou geweest zijn, maar er waren ook alchemisten die dit praktische aspect eerder beschouwden als een bijproduct van een innerlijke verandering die de alchemist zelf onderging. Vooral sedert de renaissance ontwikkelde de alchemie in Europa zich stilaan tot een meer filosofische en spirituele discipline. Vanaf de 17e eeuw werd het geleidelijk aan vervangen door moderne scheikunde en farmacologie.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.