Engelse literatuur/Animal Farm

Animal Farm is een roman geschreven door George Orwell die werd gepubliceerd in 1945. Het allegorisch verhaal hekelt de Russische Revolutie en de opkomst van het stalinisme.

Animal Farm - Cover van Eerste editie

De roman vertelt het verhaal van een groep boerderijdieren die hun menselijke boer, mister Jones, ten val brengen en een samenleving creëren die gebaseerd is op het gelijkheidsbeginsel. Aanvankelijk vormen de dieren een democratische regering, waarbij varkens de leiding nemen. Na verloop van tijd worden de varkens echter corrupt en vestigen ze een dictatuur, waardoor de boerderij in een totalitaire staat verandert en de leiders de andere dieren beginnen te manipuleren voor hun eigen gewin.

In de roman vertegenwoordigen de dieren verschillende politieke figuren en sociale groepen in de Sovjet-Unie. Zo representeren de varkens de Communistische Partij, terwijl de andere dieren de arbeidersklasse en boeren vertegenwoordigen. Napoleon het varken vertegenwoordigt bijvoorbeeld Stalin, terwijl Snowball Leon Trotsky voorstelt. De roman onderzoekt ook thema's als macht, corruptie en propaganda en is een krachtige kritiek op de gevaren van politieke macht en het misbruik ervan.

Animal Farm wordt vaak op scholen en universiteiten bestudeerd als commentaar op de gevaren van autoritarisme en het belang van het behoud van democratische principes. Het blijft ook in de 21e eeuw een belangrijk literair werk dat verschillende keren werd verfilmd.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.