Engelse literatuur/Inleiding boek Engelse literatuur

Een volledig overzicht geven van de Engelse literatuur, vanaf het 7e-eeuwse Cædmon's Hymn tot de laatst verschenen literaire bestseller die door London Review Bookshop aangeprezen wordt, is onbegonnen werk. Misschien is het dus goed om te beginnen met het te bestrijken terrein wat beter in kaart te brengen.

In ruime zin verwijst Engelse literatuur naar literatuur in de Engelse taal, en die schrijvers kunnen zowat overal ter wereld wonen en werken. Zo was Joseph Conrad Pools, Robert Burns was Schots, James Joyce was van Ierse afkomst, Dylan Thomas was Welsh, Edgar Allan Poe Amerikaans, Salman Rushdie Indisch, V.S. Naipaul werd geboren in Trinidad en Vladimir Nabokov in Rusland. Anders gezegd: Engelse literatuur is zo divers als de variëteiten en dialecten van het Engels die over de hele wereld worden gesproken. Dit wikibook behandelt in de eerste plaats de literatuur zoals ze geschreven wordt in Groot-Brittannië. De Amerikaanse literatuur, die toch een eigen ontwikkeling en gezicht heeft, wordt behandeld in een apart wikibook. Het ligt echter allemaal niet zo eenvoudig, want Amerikanen gaan soms in Engeland wonen, of verblijven als expatriates lange tijd in het buitenland, en vice versa. Ook literaire stromingen houden zich niet netjes aan grenzen, en er is vaak sprake van uitwisseling en beïnvloeding over de landgrenzen heen.

Wat betreft de opgenomen schrijvers, wordt ervan uitgegaan dat de raadpleger van dit wikibook meer zal willen weten over Shakespeares Hamlet, Swifts Gulliver Travels, de gedichten van Geoffrey Chaucer, Milton en T.S. Eliot, en de romans van Jane Austen en Charles Dickens, waardoor wat als 'minor literature' kan worden bestempeld minder aan bod komt. Het is echter niet de bedoeling om bepaalde genres als 'literair minderwaardig' uit te sluiten, zodat ook aandacht wordt gegeven aan de beste werken van sciencefiction, het thrillergenre, komische literatuur enzovoort. Er wordt vooral gesteund op wat tegenwoordig in anthologieën aan teksten is opgenomen. Omdat een canon echter nooit vaststaat en onder invloed van nieuwe ontdekkingen en inzichten kan veranderen, zal ook dit wikibook in de loop der jaren aangepast en aangevuld (moeten) worden.

Deze geschiedenis van de Engelse literatuur wordt chronologisch aangeboden, een gewone gang van zaken die het voordeel biedt dat de ontwikkeling van de literatuur in de Engelse taal zichtbaar wordt, en vooral de manier waarop schrijvers door voorgangers beïnvloed werden. Je hoeft dit wikibook echter niet per se van voor naar achter te lezen en kunt gewoon beginnen met een hoofdstuk dat je interesseert. Veel plezier ermee!

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.