Dit boek is in ontwikkeling. Volg de wijzigingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w].

Mindfulness is de techniek om zonder oordeel alert te zijn in het huidige moment. In plaats van problemen te doordenken, herken je dat de geest het niet vanzelf oplost en dat (automatisch) denken niet de weg is. Door waakzaam waar te nemen welke sensaties er in de geest spelen, geeft men een groter bewustzijn via bijvoorbeeld het lichaam (ademen) de kans het op te pakken. Dit kan leiden dan een dieper inzicht dan men zonder deze alertheid kan bereiken. Het mindful zijn is niet iets wat een mens hoeft te leren, het is een aangeboren eigenschap. Echter het activeren en cultiveren ervan is de uitdaging.

Achtergrond

bewerken

Mindfulness-praktijken zijn voornamelijk geïnspireerd op leringen uit de oosterse wereld, met name uit boeddhistische tradities. Het idee erachter is dat een mens lijdt en dat dit komt door zijn manier van denken. Het denken kan men echter niet stoppen. Dus is lijden een gegeven. Mindfulness tracht het lijden te verminderen door het denken waar te nemen en zo er afstand van te creëren. Het echte lijden zit hem namelijk niet in de gedachten, emoties of andere sensaties, maar in de identificatie ermee. Deze afstand geeft een neutrale blik en voorkomt dat we in vaste denkpatronen worden meegezogen. Hierdoor ontstaat er ruimte om die denkpatronen onder de lopen te nemen en in de tijd aan te passen.

Onderzoek

bewerken

Mindfulness als techniek is grondig onderzocht en bij veel psychische klachten (depressie, burn-out, pijn en verslaving) effectief gebleken ook als die het gevolg waren (stress en angst) van lichamelijke aandoeningen (zoals kanker). Voor veel technieken die helpen om meer mindful te worden van jezelf, zoals transcendente meditatie geldt dat ze wetenschappelijk grondig zijn onderzocht en zich bewezen hebben.

Methode

bewerken

Mindfulness focust op de relatie die we hebben met onze ervaringen in plaats van de inhoud zelf. Dat zorgt ervoor dat we manifestaties in ons brein zien als een subjectieve reactie op indrukken van de buitenwereld in plaats van weergaves van de objectieve werkelijkheid. Door het verschuiven van je perspectief ben je minder geneigd zaken te willen veranderen en meer geneigd deze te accepteren. Je zoekt de oplossingen binnen jezelf en plaats van buiten jezelf.

Iedereen kan als men even rustig en gemakkelijk gaat zitten, de ogen sluit en rustig oordeelvrij waarneemt wat er in de geest gebeurt, waarnemen dat dit voortdurend aan veranderingen onderhevig is, de waarnemende entiteit ervaart men als stabiel. Hieruit kan men het inzicht verwerven dat de werkelijkheid wordt gecreëerd, zich manifisteert door de waarnemer of de waarneming. Het principe van een waarnemerafhankelijke werkelijkheid komt men ook tegen in de kwantummechanica.

Het trainen van mindfulness vergroot de vaardigheid om te gaan met heftige emoties. De Boeddhistische monnik Thích Nhất Hạnh vergeleek dit met het wateren van het mindfulness-zaadje. Wanneer dan het zaadje dat een heftige emotie veroorzaakt ontspruit, dan kan volgens Thích Nhất Hạnh mindfulness deze vergezellen als een moeder (mindfulness) dat bij een huilende baby (heftige emotie) doet. Eerst zal ze herkennen (waarnemen en accepteren) dat er iets aan de hand is. Dan zal ze erkennen wat er is en de baby omarmen. Als de baby voldoende is getroost, zal ze gaan verkennen wat het huilen heeft veroorzaakt. Dat onderzoek lijdt tot het beter leren kennen van wat de baby nodig heeft, en zo vindt er een transformatie plaats. Dit kennen zal leiden tot het toekennen van meer vrijheid, vrede en geluk van de moeder. Samengevat leert men door het trainen van mindfulness bij heftige emoties te

  1. herkennen
  2. erkennen
  3. verkennen
  4. kennen
  5. toekennen.

Deze training doe je volgens Thích Nhất Hạnh juist op de momenten dat er geen heftige emoties zijn. Net als je hout hakt in de zomer, zodat je deze direct kunt gebruiken om het warm te krijgen als het ineens winter wordt.

Bronnen

bewerken

Verdieping

bewerken

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving
  Positive Psychology 33 Mindfulness Trainings, Courses, Programs, Workshops & Degrees Gratis video en pdf
  MeTherapy Mindfulness Praktische handleiding over mindfulness

Verwijzingen

bewerken
Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.