Organische chemie


Dit is de eerste pagina Inhoudsopgave Volgende pagina  

Organische chemie

Vooraf + Index

Organische chemie Om dit wikiboek te kunnen lezen is enige achtergrond nodig op het gebied van

Algemene scheikunde
Algemene natuurkunde

Dit boek is bedoeld woor leerlingen in de bovenbouw HAVO en VWO en leerlingen aan MBO-opleidingen laboratorium- en procestechniek. Als instapniveau geldt het wikiboek Algemene scheikunde. Het eindniveau is afhankelijk hoe diep men op de hoofdstukken ingaat. Veel onderwerpen kunnen op meerdere niveaus uitgelegd worden, afhankelijk van de wensen van de leerling. Voor een aantal onderwerpen zal dit betekenen dat de uitleg op de verschillende niveaus gestapeld voorkomt: een uitleg waar de geintresseerde leek mee uit de voeten kan, een niveau waarop meer voorkennis uit met name de scheikunde een rol speelt, en een niveau waarin een zo wetenschappelijk mogelijke presentatie geboden wordt. Hierin zal ook natuur- en wiskundige voorkennis onontbeerlijk zijn.


Dit is de eerste pagina Inhoudsopgave Volgende pagina  

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.