Organische chemie


Dit is de eerste pagina Inhouds­opgave Volgende pagina Index

Om dit wikiboek te kunnen lezen (en begrijpen uiteraard) is enige achtergrond nodig op het gebied van

Algemene scheikunde
Algemene natuurkunde

Dit boek is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw HAVO en VWO en leerlingen aan MBO-opleidingen laboratorium- en procestechniek. Als instapniveau geldt het wikiboek Basiskennis chemie 2. Het eindniveau is afhankelijk hoe diep je op de hoofdstukken ingaat. Veel onderwerpen kunnen op meerdere niveaus uitgelegd worden, afhankelijk van jouw wensen. Voor een aantal onderwerpen zal dit betekenen dat de uitleg op de verschillende niveaus gestapeld voorkomt: een uitleg waar de geïnteresseerde leek mee uit de voeten kan, een niveau waarop meer voorkennis uit met name de scheikunde een rol speelt, en een niveau waarin een zo wetenschappelijk mogelijke presentatie geboden wordt. Hierin zal ook natuur- en wiskundige voorkennis onontbeerlijk zijn.


Organische chemie

Vooraf + Index

Dit is de eerste pagina Inhouds­opgave Volgende pagina Index

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.