Oudgrieks/Blok 1/A-Antwoorden oefeningen

-- Inleiding --

-- Basiscursus --

 1. Inleiding
 2. Een korte geschiedenis
  1. De Donkere Eeuwen
  2. Een bloei van beschaving
  3. Oorlogen en conflicten
  4. De Klassieke Periode
  5. Alexander de Grote en de Hellenistische Periode
 3. Blok 1
 4. Blok 2
 5. Blok 3
 6. Blok 4
 7. Blok 5
 8. Blok 6
 9. Samenvatting
 10. Afsluiting

-- Taaloverzicht --

 1. Klankleer
  1. Alfabet
 2. Vormleer
  1. Lidwoorden
  2. Zelfstandige naamwoorden
  3. Adjectieven
  4. Bijvoeglijke naamwoorden
  5. Werkwoorden
  6. Voornaamwoorden
  7. Bijwoorden
  8. Telwoorden
 3. Syntaxis
  1. De zin

-- Woordenlijst --


Antwoorden oefening 1

bewerken
 1. ἄγγελος
 2. αἰθήρ
 3. γίγας
 4. θεός
 5. κράτος
 6. ἀγορά
 7. βάρβαρος
 8. δῆμος
 9. ἱστορία
 10. μέθοδος


Antwoorden oefening 2

bewerken
 1. ΝΑΥΤΙΚΌΣ
 2. ὈΡΘΟΣ
 3. ΠΑΤΉΡ
 4. ΣΑΥ̃ΡΟΣ
 5. ΤΈΧΝΗ
 6. ὌΡΓΑΝΟΝ
 7. ΠΆΘΟΣ
 8. ΠΌΛΙΣ
 9. ΣΟΦΊΑ
 10. ΆΡΜΟΝΙΑ

Antwoorden oefening 3

bewerken

Hērodotou Halikarnēsseos historiēs apodexis hēde, hōs mēte ta genomena ex anthrōpōn tōi chronōi exitēla genētai, mēte erga megala te kai thōmasta, ta men Hellēsi, ta de barbaroisi apodechthenta, aklea genētai, ta te alla kai di'hēn aitiēn epolemēsan allēloisi.


← Blok 1/Het alfabet/Oefeningen || Blok 1/Het alfabet/Antwoorden oefeningen || Blok 1/Les 1/Tekst →
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.