-- Inleiding --

-- Basiscursus --

 1. Inleiding
 2. Een korte geschiedenis
  1. De Donkere Eeuwen
  2. Een bloei van beschaving
  3. Oorlogen en conflicten
  4. De Klassieke Periode
  5. Alexander de Grote en de Hellenistische Periode
 3. Blok 1
 4. Blok 2
 5. Blok 3
 6. Blok 4
 7. Blok 5
 8. Blok 6
 9. Samenvatting
 10. Afsluiting

-- Taaloverzicht --

 1. Klankleer
  1. Alfabet
 2. Vormleer
  1. Lidwoorden
  2. Zelfstandige naamwoorden
  3. Adjectieven
  4. Bijvoeglijke naamwoorden
  5. Werkwoorden
  6. Voornaamwoorden
  7. Bijwoorden
  8. Telwoorden
 3. Syntaxis
  1. De zin

-- Woordenlijst --


Waarom een dode taal leren? Er zijn genoeg redenen. Veel online cursussen leren je bijvoorbeeld het Grieks van het Nieuwe Testament; vele mensen willen het Boek lezen in de taal waarin het geschreven is, zonder de "sluier" die de vertaler over het originele werk legt. Maar zo is alles wat ooit vertaald is naar het Nederlands ook origineel te lezen: minstens zo interessant kunnen de Ilias en de Odyssee zijn, of het eerste geschiedwerk ooit, de Historiën, of de oude Griekse tragedies.

Zo blijkt dus nog een andere reden om Oudgrieks te leren: zij die houden van poëzie, geschiedenis, toneel of bijvoorbeeld wiskunde, astronomie of geneeskunde kunnen door Oudgrieks te kennen zich nog verder verdiepen in hun interesse.

Het lijkt nu misschien dat iemand na deze lessen en na een paar weken leren dit resultaat bereikt, maar genoeg Grieks om elke willekeurige tekst te lezen beheers je dan nog lang niet. Desalniettemin, wanneer het leren van de taal je inderdaad aanspreekt, is deze cursus een goed begin, waarna je natuurlijk altijd door kunt gaan met jezelf verdiepen in de verdere aspecten van het Oudgrieks.

De cursus zelf

bewerken

De basiscursus omvat vijf blokken die elk bestaan uit zeven teksten en een aantal opdrachten. Vijf van deze teksten zijn theorieteksten: aan de hand van deze teksten komen nieuwe grammatica en woordenschat aan bod. De zesde tekst omvat een herhaling van de nieuwe stof, en de zevende tekst is een afsluiting, aan de hand waarvan je je vooruitgang kunt peilen.

Het eerste blok, dat ook het alfabet omvat, geeft een inleiding in de Griekse taal, en de manier waarop zij in elkaar steekt. Hoewel dit mogelijk het meest lastige blok van alle vijf is geeft het wel een redelijke indruk van hoe je Grieks zult ervaren: de verschillen met Nederlands en andere moderne talen als Engels en Frans zullen er goed uit blijken, waardoor het makkelijker is een mening te vormen over wel of geen Oudgrieks leren. De overige blokken zijn opgebouwd rond het werkwoord, een uitgebreid en belangrijk onderdeel van de Griekse taal, en gaan steeds dieper op de grammatica in.

De Griekse taal kennen zonder veel te weten van de cultuur van het Oude Griekenland is voor sommigen niet boeiend. Daarom kent elk blok ook een optioneel stuk cultuur dat betrekking heeft op de teksten uit het blok. Zo gaan de theorieteksten uit het eerste blok over het leven in de πόλις, de Griekse stadstaat, en parallel daaraan gaat het cultuurdeel over de stad Athene.

Vóór de taal begint is er een kleine inleiding in het Griekenland van toen, want een klein beetje culturele voorkennis is wel handig bij het begrijpen van wat er gebeurt in de Griekse teksten, en daarom is de inleiding zeker handig als je besluit de teksten over de Griekse cultuur over te slaan.

Beginnen met Oudgrieks

bewerken

Echter uiteindelijk is de strekking van de cursus van dit Wikibook Oudgrieks zonder voorkennis de taal te kunnen leren: het enige wat je nodig hebt is beheersing van de Nederlandse taal; zelfs een goede kennis van Nederlandse grammatica is geen vereiste, maar het is wel handig.

Dus wat moet je verder hebben naast kennis van het Nederlands? Een woordenboek is niet nodig omdat een vrij uitgebreide vocabulairelijst opgenomen is bij de cursus; het enige wat je wel nodig hebt is, zeker als je serieus aan de slag wilt met de taal, een schrift of map waarin je alles netjes bij kunt houden: bijhouden is vaak dé manier om snel en zorgvuldig te leren.

Hiermee is de inleiding tot een einde gekomen. De schrijvers van dit Wikibook hopen dat jij als lezer geïnteresseerd zult zijn in de taal en de cultuur en wensen je veel succes bij het jezelf machtig maken van deze dode maar boeiende taal, het Oudgrieks.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.