• Ectoplasma - [Van het Griekse ektos, "buiten", + plasma, "iets gevormd of gegoten"] Term geïntroduceerd in de parapsychologie door Charles Richet om de substantie te beschrijven die wordt geproduceerd uit de lichamen van sommige fysieke mediums en waaruit soms materialisaties worden gevormd en de geest van een over­le­de­ne dus een stof­fe­lij­ke ge­daan­te aan­neemt.
  • Einstein, Albert - Een van de grootste natuurkundigen ooit schreef uit bewondering - hoewel sceptisch over het occulte - het voorwoord van het boek "Mental Radio: Does it work, and how?" uit 1930, waarin de Amerikaanse auteur Upton Sinclair de paranormale gaven van zijn vrouw documenteert.
  • ESP - Extrasensory Perception (buitenzintuiglijke waarneming) is een verzamelnaam voor een hypothetische soort waarneming die niet kan worden verklaard door bekende zintuiglijke ervaringen of bronnen van kennis. Het gaat met andere woorden om uitwisseling van informatie - of wat als zodanig wordt waargenomen - tussen een subject en zijn omgeving volgens principes die onbekend zijn in de huidige wetenschap. ESP wordt ook weleens het zesde zintuig genoemd.
  • ...

Inleiding - Geschiedenis - Bekende praktijkgevallen
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.