• Uittreding - in het Engels out-of-body-experience, OBE, is het gevoel zich buiten het eigen lichaam te bevinden. Er zijn vrij veel rapporteringen van uittredingen bekend, waarbij het astrale lichaam (of 'dubbel') zich afscheidt van het fysieke lichaam. Meestal gebeurt dit spontaan, buiten de wil om, al zijn er ook mensen die beweren dergelijke OBEs te kunnen opwekken. Het astrale lichaam kan zich volgens de beschreven ervaringen vrijelijk door tijd en ruimte verplaatsen. Vaak, maar niet altijd, neemt de uitgetredene waar dat het astrale lichaam met een oneindig elastisch 'koord' verbonden blijft met het eigen fysieke lichaam (van hoofd naar hoofd of van buik naar buik). OBE's treden vaak op in een toestand van ontspanning, tijdens de slaap, onder narcose of bij iemand die een tijd klinisch dood is.
  • ...

Inleiding - Geschiedenis - Bekende praktijkgevallen
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.