• Telekinese - zie Psychokinese
  • Telepathie - verwijst naar een hypothetische uitwisseling van informatie tussen twee mensen zonder enige bekende sensorische interactie. Telepathie is een term die in 1882 geïntroduceerd werd door psychisch onderzoeker F.W.H. Myers van de Society for Psychical Research om er het vermogen van de menselijke geest mee aan te duiden een andere geest te beïnvloeden of er zelf door te worden beïnvloed, en dit zonder gebruik te maken van de gewone zintuigen. Met telepathie wordt ook verwezen naar de directe communicatie tussen twee geesten vanop grote afstand.
  • Tesla, Nikola - een van de grootste excentrieke uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige aller tijden zei ooit over de parapsychologie; “The day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence.”
  • Trance - [Van het Latijnse transire, "oversteken"] Een staat van dissociatie waarin het individu zich niet bewust is van zijn situatie en omgeving, en waarin verschillende vormen van automatismen tot uiting kunnen komen. Manifesteert zich meestal onder hypnotische, mediamieke of sjamanistische omstandigheden.
  • Transpersoonlijke psychologie - Bestudeert het transcendentale of spirituele aspect van de menselijke geest en werd officieel opgericht in Californië in 1969. toen Abraham Maslow, Stanislav Grof en Anthony Sutich het eerste nummer van het Journal of Transpersonal Psychology publiceerden (JTP, 1969). JTP beschrijft transpersoonlijke psychologie als "de studie van het hoogste potentieel van de mensheid, en de herkenning, het begrip en de realisatie van verenigende, spirituele en transcendente staten van bewustzijn". Door aanhangers wordt transpersoonlijke psychologie voorgesteld als "de vierde golf in de psychologie" - na de psychoanalyse, het cognitief-behaviorisme en de existentieel-humanistische stroming.Inleiding - Geschiedenis - Bekende praktijkgevallen
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.