• Reïncarnatie [uit het Latijn: re: opnieuw en karnis: vlees, dat wil zeggen, "opnieuw in het vlees"] is het geloof dat de ziel van een persoon niet sterft met het lichaam, maar dat de hele ziel, of delen ervan, kan worden doorgegeven aan een nieuw lichaam, zowel bij mensen als bij dieren. Centraal in de hindoeïstische kijk op reïncarnatie staat samsara, afkomstig van het karma dat wordt gecreëerd door het verrichten van goede of slechte daden, volgens het principe dat men zal oogsten wat men heeft gezaaid in het leven. In het boeddhisme is het uiteindelijke doel nirwana wanneer men de cyclus van wedergeboorten verlaat.
    Herinneringen aan vorige levens worden alleen tot het onderzoeksgebied van de parapsychologie gerekend, wanneer zij gedetailleerde informatie bevatten die controleerbaar is en bovendien niet langs normale weg kan zijn verworven.
    Zie ook: Leven na de dood.
  • Rhine,J.B. - (1895-1880) - Joseph Banks Rhine was een Amerikaans parapsycholoog en een van de eerste onderzoekers van fenomenen als telepathie, precognitie en helderziendheid. Samen met William McDougall introduceerde hij de benaming "parapsychology" (een vertaling van een Duitse term, bedacht door Max Dessoir). De term ESP (extrasensory perception, buitenzintuiglijke waarneming) werd door hem bedacht. Hij was oprichter van de Parapsychological Association en medeoprichter van het Journal of Parapsychology.
  • ...

Inleiding - Geschiedenis - Bekende praktijkgevallen
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.