Personenzorg I/Boekdeel I

Boekdeel 1 is de startcursus voor het vijfde middelbaar verzorging en dient gegeven te worden voor de eerste stage-periode.

1. VoorwoordBewerken

2. InleidingBewerken

 • Wat is zorg?
 • Wat is een verzorgende?
 • Wat is een zorgvrager?
 • Wat zijn dagelijkse zorgen?

3. BeroepsattitudeBewerken

 • Warmmenselijkheid
 • Ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Beroepsgeheim
 • Teamwerking

4. TotaalzorgBewerken

 • Psychische elementen
 • Fysieke elementen
 • Sociale elementen

5. VeiligheidBewerken

 • Voorkomen van ongevallen
  - Meest voorkomende ongevallen bij kleine kinderen
  - Meest voorkomende ongevallen bij ouderen
 • Ergonomisch werken

6. HygiëneBewerken

 • Micro-organismen
  - Commensale flora
  - Pathogene organismen
  - Infectie
  - Nosocomiale infecties
  - Labo : handhygiëne
 • Vormen van hygiëne
  - Persoonlijke hygiëne
  - Beroepshygiëne

7. StappenplanBewerken

 • Informeren
 • Plannen
 • Uitvoeren
 • Rapporteren
 • Evalueren

8. Technieken (zie werkboek praktijk)Bewerken

 • Handhygiëne
 • Bed opmaken
 • Kamer in orde brengen
 • Ergonomisch werken: basisprincipes

9. Toets boekdeel IBewerken

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.