Leer jezelf ecologisch tuinieren/Hypnaceae

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin

Hypnaceae is de botanische naam van een familie van mossen uit de orde Hypnales De familie omvat meer dan 50 geslachten en bijna 600 soorten, waaronder een groot aantal Europese.

In België en Nederland wordt de familie vertegenwoordigd door onder andere de Klauwtjesmossen (Hypnum).

Geslachten

De familie Hypnaceae omvat slaapmossen met kruipende of rechtopstaande stengels, onregelmatig of geveerd vertakt, met talrijke rhizoïden. Een hoofdnerf ontbreekt, ten hoogste is er een korte, dubbele nerf. De bladcellen zijn prosenchymatisch, tien- tot twintigmaal langer dan breed en met spitse uiteinden in elkaar grijpend. De bladhoekcellen, de cellen aan de bladbasis, zijn vaak gedifferentieerd, rond of vierkantig, en met verdikte celwanden. Dikwijls zijn de blaadjes sikkelvormig naar één kant van de stengel gebogen.

De sporofyt bestaat uit een regelmatig gevormd sporenkapsel of sporogoon dat meestal horizontaal of schuin, zelden rechtop, op een lange steel of seta staat. De sporen worden verspreid via een ringvormige, met twee rijen tanden bezette opening, het peristoom, die bij onrijpe kapsels afgesloten wordt door een kegelvormig en kort gesnaveld operculum. Het calyptra of huikje is kapvormig.

Habitat en verspreiding

Hypnaceae zijn terrestrische, epifytische of lithofytische planten die voorkomen in de meest uiteenlopende biotopen en wereldwijd verspreid zijn.

Taxonomie

De familie Hypnaceae omvat 51 geslachten met ongeveer 595 soorten. Alhoewel op basis van moleculair onderzoek al heel wat geslachten naar andere families zijn geplaatst, blijkt de familie nog steeds een polyfyletische groep, zodat in de toekomst waarschijnlijk nog wijzigingen in de samenstelling zullen gebeuren.

Bronnen, noten en/of referenties
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Hypnaceae op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Hypnaceae
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.