Leer jezelf ecologisch tuinieren/Isoëtes

Werk in uitvoering.
Aan dit artikel wordt voorlopig nog gewerkt. Gelieve het niet te bewerken totdat dit sjabloon is weggehaald.

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin

Isoëtes is een botanische naam van een geslacht van primitieve vaatplanten uit de Biesvarenfamilie (Isoetaceae). Deze vormen geen bloemen, vruchten of zaden maar de geslachtelijke vermeerdering vindt plaats door sporen. Het zijn dus sporenplanten van de orde Isoetales.

De naam is gevormd uit het Grieks 'ísos' = "gelijk" en 'etos' = jaar, dus "het gehele jaar gelijk" oftewel altijdgroen. De Nederlandstalige naam van het geslacht is "Biesvaren". In Nederland komen een tweetal soorten zeer zeldzaam voor in plassen op diluviale zandgronden:

Het geslacht telt circa 150 soorten, over de gehele aarde verspreid, voorkomend in moerassige gebieden en mangrovebossen. Meestal groeien zij onderwater. De plant bezit een knolvormige stam met een merkwaardige diktegroei, dichotoom vertakte wortels en priemvormige bladeren met vele luchtkamers en een basale ligula.

Het geslacht Isoëtes is heterospoor: de macrosporofyllen zitten aan de buitenzijde, de microsporofyllen aan de binnenzijde van de stam. De sporendoosjes of sporangiën zijn door weefselstroken in al dan niet volkomen hokken verdeeld, de sporen komen vrij na verrotting van de wand, de voorkiemen of prothalliën zijn uiterst klein; de microprothalliën ontwikkelen zich geheel binnen de sporenwand.

Hoewel deze planten zeer primitief lijken, zijn zij pas vanuit het Carboon bekend.

Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Isoetaceae op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Isoëtes
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.