Leer jezelf ecologisch tuinieren/Waterpest

Werk in uitvoering.
Aan dit artikel wordt voorlopig nog gewerkt. Gelieve het niet te bewerken totdat dit sjabloon is weggehaald.

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin

Waterpest (Elodea) is een geslacht uit de Waterkaardefamilie (Hydrocharitaceae) dat bestaat uit zoetwaterplanten. De planten zweven in het water. De kooldioxide wordt uit het water in de vorm van carbonaat gehaald. Het zijn snelle groeiers. De middelste en bovenstaande bladen staan in kransen van drie, vier of zes. De bladen zijn eirond tot lancetvormig en hebben een heel fijn getande bladrand.

De alleenstaande mannelijke bloemen bevinden zich aan het wateroppervlak. De planten zijn echter tweehuizig en in West-Europa zijn van beide soorten alleen vrouwelijke exemplaren bekend. In Japan is echter van smalle waterpest alleen de mannelijke vorm bekend.

Soorten
Nog niet beschreven

Beide soorten zijn hier neofyten en komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Aanvankelijk was in Europa alleen Brede waterpest bekend. Vanaf 1820 was de soort in het Verenigd Koninkrijk bekend en rukte als invasieve soort vanaf 1835 snel op door heel Europa, geholpen door botanici die de plant uitzetten om haar groeikracht te kunnen bewonderen. Brede waterpest breidde zich explosief uit en zorgde voor verstopte watergangen. Later is smalle waterpest ontsnapt uit aquaria. De eerste waarneming dateert in België van 1939 en in Nederland van 1941. Brede waterpest gaat in de Nederland inmiddels achteruit. Verondersteld wordt soms dat het verdrongen wordt door smalle waterpest. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak van de achteruitgang van brede waterpest gelegen is in het steeds voedselrijker worden van het oppervlaktewater. Smalle waterpest is hier namelijk beter tegen bestand.

In Europa is ook een derde soort waterpest opgedoken: Sterrenkrooswaterpest (Elodea callitrichoides). In de Benelux is deze soort alleen uit het westen van Belgisch Brabant bekend en is ook daar zeer zeldzaam. Wel wordt deze plant als ingeburgerd beschouwd in Zuid-Duitsland, Oost- en Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland.

Inmiddels ontsnappen er nieuwe soorten uit aquaria en vijvers, waarvan Egeria densa veel op waterpest lijkt.

Waterpest wordt veel toegepast in aquaria en vissenkommen om het water van meer zuurstof te voorzien. Omdat waterpest gemakkelijk groeit, kan ze makkelijk gebruikt worden voor experimenten: zo is het met een omgekeerde trechter boven de plant mogelijk de zuurstofbelletjes op te vangen die geproduceerd worden in het zonlicht. Als de plant in het donker gezet wordt, zal ze stoppen met belletjes produceren. Aantonen dat het hier wel degelijk om zuurstof gaat kan met een gloeiende houtspaander.

Externe links
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Elodea op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Waterpest
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.