Leer jezelf ecologisch tuinieren/Zeegras

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin

Zeegras (Zostera) is een geslacht van planten die zijn aangepast aan het ondergedompelde leven in brakke en zoute wateren. Zeegrassen zijn geen grassen maar behoren tot de Zeegrasfamilie (Zosteraceae). In de Nederlandse zoute wateren komen twee soorten voor.

Soorten

Het zijn de enige vaatplanten in onze streken die in zeewater groeien. Groot zeegras is een beschermde plant op grond van de Flora- en faunawet.

Zeegras-gemeenschappen kunnen een rijke algenflora en fauna herbergen. In Nederland zijn ze beperkt tot het zuidwestelijk deltagebied, de Waddenzee en de Eems. Tot ca. 1930 kwam groot zeegras in grote hoeveelheid voor in de (voormalige) Zuiderzee; momenteel behoren beide soorten tot de sterk achteruit gegane en bedreigde soorten.

Waardplant

Het is een erg belangrijke voedselbron voor veel in zee levende reptielen. Dit geslacht is waardplant voor onder andere:

Groot zeegras werd vroeger gebruikt als bouwmateriaal voor dijken en als vulling in matrassen en kussens.

Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Zostera op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Zeegras
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.