Oudgrieks/Blok 1/1-Grammatica: oefeningen

--Inleiding--


--Basiscursus--

 1. Inleiding
 2. Een korte geschiedenis
  1. De Donkere Eeuwen
  2. Een bloei van beschaving
  3. Oorlogen en conflicten
  4. De Klassieke Periode
  5. Alexander de Grote en de Hellenistische Periode
 3. Blok 1
 4. Blok 2
 5. Blok 3
 6. Blok 4
 7. Blok 5
 8. Blok 6
 9. Samenvatting
 10. Afsluiting


--Taaloverzicht--

 1. Klankleer
  1. Alfabet
 2. Vormleer
  1. Lidwoorden
  2. Zelfstandige naamwoorden
  3. Adjectieven
  4. Bijvoeglijke naamwoorden
  5. Werkwoorden
  6. Voornaamwoorden
  7. Bijwoorden
  8. Telwoorden
 3. Syntaxis
  1. De zin


--Woordenlijst--
Oefening 1Bewerken

Vul de juiste vorm van het werkwoord in en vertaal daarna de hele zin
1) ἡ Ἀττική ἐστίν/ἐισίν εἰς τήν Ἡλλάδα.
2) οἱ ἄνθρωποι βαίν... εἰς τὸ πλοῖον.
3) τοὺς ναύτας βλέπ... ὁ ἄνθρωπος.
4) τὰ πλοῖα ἐστί/ἐισί κατά* τὴν θάλατταν. (+ acc) op
5) τὰ πλοῖα λύ... οἱ ναύται.
6) ὁ ναύτης βαίν... πρός τὸ πλοῖον καί τὸ πλοῖον ἀποπλεῖ.
7) ὁ ἄνθρωπος οὐ βλέπ... τὸ πλοῖον.
8) ἡ χώρα οὐκ* ἐστίν/ἐισίν ἡ Ἀττική ἀλλά ἡ Βοιωτία*. = οὐ*; Boeotië, streek in Griekenland ten N. van Attica
9) οἱ ναύται τὸ πλοῖον ἔχ... .
10) τὰ πλοῖα πρός τὴν θάλατταν οὐ βαίν... .

*Voor een woord dat met een klinker met daarop een spiritus lenis begint verandert οὐ in οὐκ. Voor een klinker met daarop een spiritus asper wordt het οὐχ.

Oefening 2Bewerken

Vul de juiste uitgang of de juiste vorm van het lidwoord in
1) τάς Ἀθῆν... 11) ... Ἀττική
2) τὸ πλοῖ... 12) ... ἄνθρωπον
3) τήν Ἀττικ... 13) ... θάλαττα
4) ὁ ναύτ... 14) ... ναύται
5) αἱ θάλαττ... 15) ... πλοῖα
6) τοὺς ἄνθρωπ... 16) ... Ἀθῆναι
7) τὰς χώρ... 17) ... χώρα
8) τὸν ναύτ... 18) ... ἄνθρωπος
9) οἱ ἄνθρωπ... 19) ... θάλατταν
10) τὴν χώρ... 20) ... ναύτας


Oefening 3Bewerken

Noem geslacht, getal en naamval (met andere woorden, determineer) de volgende woordgroepen
1) αἱ χώραι
2) τὴν χώραν
3) τὰς θάλαττας
4) τοὺς ἄνθρωπους
5) τὰ πλοῖα
6) οἱ ναύται
7) τὸν ναύτην
8) ὁ ἄνθρωπος
9) ἡ Ἀττική
10) τὸ πλοῖον


Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.