De Clitophon (ook Clitopho) is een dialoog die over het algemeen toegeschreven wordt aan Plato, hoewel er twijfel bestaat over de authenticiteit ervan. Het is de kortste van alle platoonse dialogen. Socrates treedt erin op als filosoof die de mensen ertoe wil aanzetten om deel te nemen aan het filosofische onderzoek. Dit werk geldt als een bekend voorbeeld van het 'protreptische' genre, een filosofisch discours waarbij de andere 'vermanend' wordt toegesproken.

Plato

Er zijn twee deelnemers aan het gesprek: Clitophon en Socrates. De kern van discussie is de lange klacht van Clitophon over Socrates. Deze klacht komt erop neer dat hoewel niemand Socrates overtreft in het aansporen tot deugd en een filosofisch leven, hij niettemin nutteloos is als de andere reeds overtuigd van het belang ervan. Socrates reageert niet, of de dialoog vermeldt althans geen antwoord.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.