Euthydemus schreef Plato omstreeks 380 v.Chr. In deze dialoog hekelt hij de drogredenen van de sofisten.

Plato

Het verhaal beschrijft hoe Socrates en verschillende jongeren op bezoek gaan bij twee broers, Euthydemus en Dionysodorus, die beiden prominente sofisten zijn. Het belangrijkste doel van de Euthydemus is om de socratische argumentatie te vergelijken met het onderwijs dat de sofisten bieden, waarbij natuurlijk de sofisten het onderspit moeten delven.

Zoals in veel van de dialogen waren de sofisten waar Socrates mee discussieert bestaande personen. Euthydemus was vrij bekend op het moment dat de dialoog werd geschreven, en wordt meerdere malen genoemd door zowel Plato als Aristoteles. Ook wordt Dionysodorus genoemd door Xenophon.

De dialoog contrasteert Socrates' aanpak met die van de broers. Tijdens de dialoog proberen Euthydemus en Dionysodorus voortdurend Socrates met zinloze argumenten te misleiden, met de bedoeling om hun filosofische superioriteit aan te tonen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.