Second Life/OpenSim

Inhoudsopgave onderwijstechnologie
Hoofdstukken
 1. ICT in het verleden
 2. Waarom onderwijstechnologie gebruiken?
 3. Doelgroepen in het gebruik van ICT
  1. ICT en jongeren
   1. ICT en sekse
  2. ICT en kansengroepen
  3. ICT in ontwikkelingslanden
  4. ICT en ouderen
   1. ICT en ouderen| De Verhalentafel
  5. ICT en kleuters
 4. Juridische basis en kwesties
 5. Inbedding van ICT in het onderwijs
  1. ICT-eindtermen
  2. Vakgerichte ICT
  3. Digitale leermaterialen
  4. Educatieve software, games, hardware en websites
  5. Elektronische leeromgevingen
  6. Actieve games
  7. Second Life
 6. Klastechnologie
  1. Presentatietips
  2. Videoprojectoren
  3. Digitale schoolborden
  4. Digitale schooltafels
  5. Digitaal toetsen
 7. ICT en afstandsonderwijs in het Vlaamse onderwijs
 8. ICT en beperkingen
  1. ICT en leerstoornissen
  2. ICT en 'doven en slechthorenden'
  3. ICT en mindervalide leerlingen
  4. ICT en laaggeletterden
 9. ICT aspecten
  1. Veiligheid online
  2. Computer onderhouden
  3. Ergonomie
 10. Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties
  1. Bewegings-, energie- en lifestyle monitoring systeem
  2. Webhosting
  3. Computer anxiety
  4. Lexicon
Second Life

Wil je in een virtuele wereld zelf iets aanmaken, dan moet je eerst eigenaar worden van een stukje van die virtuele wereld. Hoe je dit wordt, hangt af van de virtuele wereld. Bij Second Life zal het alleen maar kunnen door land te kopen. Je koopt daar land van Linden Lab (het bedrijf achter Second Life) of van andere gebruikers. Daar koop je met Linden Dollars, de munteenheid in Second Life, die je ook kan kopen.

Indien je geen gebruik wilt maken van de infrastructuur en diensten van het bedrijf of project dat jouw virtuele wereld realiseert, dan heb je niet veel keuze meer: je moet zelf een server draaien om jouw stukje van die virtuele wereld te maken. Daarvoor heb je uiteraard hardware en software voor nodig. Qua software heb je eigenlijk niet zoveel keuze: je moet software gebruiken die dezelfde protocollen hanteert als de software die gebruikt wordt in het grid van die virtuele wereld. Je kan uiteraard zelf die software schrijven, maar er is ook het project OpenSim.

OpenSim gebruikt een deel van de protocollen van Second Life™ wat ervoor zorgt dat alle viewers de werelden die geleverd worden door openSim servers kunnen presenteren. In principe dus ook de Second Life Viewer 2. Het gedeelte van de protocollen van Second Life™ die niet opgenomen is in OpenSim betreft voornamelijk games. Misschien is het net vanwege dat verschil dat de Second Life Viewer 2 niet onmiddellijk gebruikt kan worden om andere virtuele werelden te bezoeken dan Second Life.

Hoe dan ook: OpenSim ondersteunt de kern van de Second Life™ protocollen en wordt als OpenSource project gebruikt om verder onderzoek in die technologie mogelijk te maken. (Onderzoek kan ook natuurlijk gebeuren bij Linden Lab, maar dat zal dan grotendeels binnenshuis blijven.) OSgrid en TheNewWorld grid zijn twee projecten waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe ontwikkelingen in OpenSim.

OpenSim kan je als programma in een stand alone mode doen draaien of in een 'grid-mode' (Ik gebruik hier de terminologie grid-mode in één woord om verwarring met grids als samenstelling van regio's te vermijden. Er is natuurlijk wel een verband tussen die twee concepten). In grid-mode zullen meerdere servers samen de virtuele wereld realiseren. Typisch probeert men dan elke regio te associëren met een server. In stand alone mode zal die ene server het geheel van die virtuele wereld draaien. Dat laatste is maar praktisch als je wereld weinig regio's bevat en als je weinig avatars op bezoek hebt. Nuttig dus om mee te experimenteren, maar een groter complexere virtuele wereld die wil wedijveren met Second Life zal een grotere infrastructuur nodig hebben.

Waar is die infrastructuur nu gelegen? Je plaatst die servers bij een hosting service als je de diensten die ze leveren altijd on-line moeten blijven. YourSimSpot is een voorbeeld van een hosting service die specifiek gericht is naar het hosten van simulatoren. Het is wel niet gratis, en ergens is dit begrijpelijk gezien de software veeleisend is van de hardware. De hosting service moet investeren in dure hardware en moet zijn toegang tot het internet ook betalen. Gratis hosting services voor simulatoren heb ik nog niet gevonden.
OSGrid is een van de eerste grids die volledig met OpenSim draaide en is nog steeds de grootste. OSGrid bestaat uit honderden servers, waarvan een kleine tiental de centrale diensten maken. Iedereen die een server heeft met toegang tot het internet kan zijn bijdrage leveren tot OSGrid.
TheNewWorld grid is dan ergens tussen die twee: je kan aan het project vragen of ze een regio voor jou willen klaarmaken op hun servers (mits betaling), maar je kan ook een OpenSim server draaien op jouw servers. Wat TheNewWorld anders maakt is dat ze een installatie programma geschreven hebben om OpenSim te installeren op je computer thuis en een configuratiesprogramma die automatisch de firewall van je router aanpast zodat jouw computer ook als server beschikbaar is voor viewers ergens voorbij het internet. Helaas is dat laatste alleen beschikbaar voor recente (windows XP en later) windows besturingssystemen.
Tenslotte kan je OpenSim thuis op je eigen netwerk installeren, wat ideaal is om veilig te experimenteren.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.