Shakespeares sonnetten/Procreation Sonnets

Shakespeares sonnetten

Procreation sonnets en sonnet 18 bewerken

De eerste 17 sonnetten zijn 17 verschillende uitgewerkte argumenten om de jonge man te overhalen te huwen en kinderen te krijgen. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat zijn schoonheid voor het nageslacht bewaard blijft. Deze reeks staat bekend als the procreation sonnets.

Sonnet 18 (Shall I compare thee to a summer's day?) is een passionele liefdesverklaring. Door hem hartstochtelijk te prijzen tracht de dichter de jonge man te overtuigen van zijn gelijk. Doorheen de sonnettenreeks zien we hoe de lof die hij hem toezwaait geleidelijk verandert in liefde. De eerste hint die de spreker ons geeft komt in sonnet 8:

"Music to hear, why hear'st thou music sadly?
Sweets with sweet war not."

en vervolgens in sonnet 10:

"Shall hate be fairer lodged than gentle love?
Make thee another self for love of me."

en nog sterker in sonnet 13:

"Dear my love, you know
You had a father. Let your son sy so."

Zo staan er nog een aantal hints dat het om meer dan gewone vriendschap gaat. In sonnet 5 gebeurt dat heel expliciet, als de spreker zegt dat hij in oorlog is met de Tijd "for love of you". Die gevoelens culmineren in sonnet 18, als de spreker passioneel voor deze liefde uitkomt.

Samen vormt de reeks procreation sonnets een introductie tot de plot van de sonnetten.

Procreation sonnets

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.