Afrikaans/Verschillen in woordgebruik

Afrikaans

 1. Bijvoeglijke naamwoorden
 2. Zelfstandige naamwoorden
 3. Werkwoorden
 4. Voornaamwoorden
 5. Klankveranderingen
 6. Ander woordgebruik
 7. Gevaarlijke woorden
 8. Engelse invloed
 9. Duitse invloed
 10. Andere komaf
 11. Bronnen
Video's
 1. Video 1

Veel woorden in het Afrikaans zijn herkenbaar voor Nederlandstaligen, maar betekenen toch net even iets anders.

Nederlands Afrikaans Uitleg Voorbeeld (nl) Voorbeeld (af)
alleen maar, slechts net, slegs net wordt gebruikt in de zin van slechts, alleen maar Israël wordt slechts door 32 landen niet erkend Israel word net deur 32 lande nie erken nie.
wat 'n bietjie, effens wat wordt niet zoals in het Nederlands gebruikt als onbepaald voornaamwoord. Ik heb dit wat veranderd Ek het dit effens (ietwat, 'n bietjie) verander.
dat wat dat wordt niet zoals in het Nederlands als betrekkelijk voornaamwoord gebruikt Dit is het woord dat gebruikt moet worden Dis die woord wat gebruik moet word
langzaam stadig langsaam is sterk verouderd en wordt gauw misverstaan als langzaam Hij loopt langzaam Hy loop stadig
snel vinnig snel wordt wel gebruikt, maar vinnig is gebruikelijker de snel groeiende metropool.
Dit stelt hen in staat een snel bewegende prooi te grijpen
die snel groeiende metropool.
Dit help hulle om vinnig bewegende prooi te kan gryp.
vandaag vandag Afrikaans heeft de 'lange' klinker verloren De teleosei zijn de dominante vissen van vandaag. Teleostei is die dominante visse van vandag.
naar na Het Afrikaans gebruikt vaak na waar het Ndl. naar gebruikt De term dorp verwijst gewoonlijk naar een kleine nederzetting Die term dorp verwys gewoonlik na 'n klein nedersetting
na Het Nederlandse "na" krijgt een accent om het van het vorige woord te onderscheiden Na deze dingen ... hierdie dinge ...
voor vir De onbeklemtoonde versie van Ndl voor is "vir", maar dit kan ook gebruikt worden om een lijdend/meewerkend voorwerp aan te duiden .do is het achtervoegsel voor domeinnamen dat voor de Dominicaanse Republiek bedoeld is
Vraag hen wat dit is.
.do is die agtervoegsel vir domeinname wat vir die Dominikaanse Republiek bedoel is.
Vra vir hulle wat dit is.
vóór voor De beklemtoonde versie van Ndl voor is voor Deze familie komt van nature niet in Afrika voor. Hierdie familie kom nie natuurlik in Afrika voor nie.
er daar Ndl. er bestaat niet en wordt vaak met daar weergegeven Er wordt ook een verkiezing genoemd. Daar word ook melding gemaak van ‘n verkiesing
weg pad Afr. pad kan best een zesbaansweg zijn Zijn alle nationale wegen nu tolwegen? Is al die nasionale paaie nou tolpaaie?
rund, koe bees Een insect is dus geen bees. Roep nooit: er zit een beest in m'n soep! Koeien worden gewoonlijk gehouden vanwege hun vlees of melk Beeste word gewoonlik as vee aangehou vir hulle vleis of melk
aanwezig teenwoordig Aanwesig bestaat wel, maar Afrikaans gebruikt vaak teenwoordig waar Ndl. aanwezig gebruikt Is dit aanwezig of afwezig? Is dit teenwoordig of afwesig?
achternaam van Van kan een voorzetsel zijn zoals in het Nederlands maar het is ook een zelfstandig naamwoord Vraag ze of ze hun achternamen kunnen schrijven Vra vir hulle wie hul vanne kan skryf
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.