Leer jezelf ecologisch tuinieren/Eivormige waterbies

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4 5 6

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

Vrij zeldzaam in Europa en zeer zeldzaam in België en Nederland.


Alle families?
Familie: Cypergrassen (Cyperaceae)
Geslacht: Waterbies
Soort: Eleocharis ovata
Rode lijst. Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Wortel: Vormt polletjes en heeft geen uitlopers, de onderste bladscheden zijn iets schuin afgesneden en paarsrood.
Blad: De dunne ronde, soms iets afgeplatte, stengels zijn fijn gestreept en dragen bolvormig-eironde aren van 3-8 mm groot die ieder twintig tot dertig tweeslachtige bloempjes bevatten.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Juni tot in de herfst.

De bloemen hebben twee stempels.
Vrucht: De glanzende nootjes zijn 1 mm groot en aan twee kanten afgeplat, ze zijn scherp gekield en wit of geelachtig.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± <30 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Matig voedselarme vochtige omgeving. Het is een pioniersoort op open, zonnige en kale, modderige en 's winters overstroomde zand-, leem- en kleigrond. Ze komt voor op slikkige strandjes langs rivieren en beken, in verslempte akkerranden, in kiezelgroeven en langs visvijvers. Zon Water
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Eivormige waterbies?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Eleocharis ovata op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Eivormige waterbies


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.