Leer jezelf ecologisch tuinieren/Plantkunde/Bladvorm

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
Meer plantkunde:
Anatomie
Cel
Parenchym
Collenchym
Sklerenchym
Meristeem
Zaad
Kiem
Wortel
Stengel
Tak
Knop
Blad
Bladmoes
Bladvorm
Groenblijvend
Bloeiwijze
Bloem
Vruchtbeginsel
Vrucht

Bladeren van kruidachtige planten, loofbomen en naaldbomen hebben verschillende bladvormen, die betrekking hebben op de oppervlakte, bladrand, bladtop, bladvoet, mate van insnijding, nervatuur en samengesteldheid van het blad.

Ook zijn er bladeren, die omgevormd zijn tot bloemdelen, schutbladen, steunblaadjes of bladranken. Bij sommige erwtenrassen, de zogenaamde bladloze rassen zijn zelfs alle bladeren omgevormd tot ranken.

Bladoppervlak

bewerken

De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

 • ovaal (elliptisch): lengte 1,1 tot 2,0 keer de breedte
 • langwerpig: lengte 2,1 tot 3,0 keer de breedte
 • lancetvormig: lengte 3,1 tot 5,0 keer de breedte
 • lijnlancetvormig: lengte 5,1 tot 10 keer de breedte
 • lijnvormig: lang en smal, lengte meer dan 10 keer de breedte
 • zwaardvormig: lijnvormig maar op doorsnede ruitvormig
 • naaldvormig: zeer smal, stevig (weinig buigzaam) en puntig, een naald kan rond, plat, driehoekig of vierhoekig zijn
 • draadvormig: lang, dun, buigzaam en op doorsnede rond
 • eirond: lengte 1,5 tot 2 keer de grootste breedte, grootste breedte onder het midden
 • omgekeerd eirond: lengte 1,5 tot 2 keer de grootste breedte, grootste breedte boven het midden
 • spatelvormig: het brede deel aan de top, geleidelijk versmald in de steel
 • pijlvormig: twee naar beneden wijzende spitse slippen aan de voet
 • spiesvormig: twee horizontale slippen aan de voet
 • hartvormig: hartvormige insnijding aan de voet
 • omgekeerd hartvormig: hartvormige insnijding aan de top
 • ruitvormig: een punt gaat over in de bladsteel
 • driehoekig: gelijkbenige driehoek; als een punt overgaat in de bladsteel wordt ook wel van wig gesproken
 • niervormig: boven afgerond en stompe lobben aan de voet
 • schildvormig: ronde bladschijf, waarbij de bladsteel in het midden van de bladschijf zit
 • liervormig
 • gegolfd bladoppervlak
 • gebobbeld bladoppervlak
 • kroezig bladoppervlak

Bladinsnijding

bewerken

De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

 • veerlobbig: insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
 • veerspletig: insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
 • veerdelig: insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de hoofdnerf toe
 • handlobbig: insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
 • handspletig: insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
 • handdelig: insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de bladsteel toe

Bladrand

bewerken

Bladtop

bewerken

De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

 • uitgebeten: gekarteld
 • uitgerand: met een ondiepe insnijding
 • afgeknot: aan de top plat
 • afgerond: halfcirkelvormig
 • stomp: begrensd door een gebogen lijn
 • spits: begrensd door een scherpe hoek
 • stekelpuntig
 • toegespitst: in een smaller gedeelte uitlopend
 • lang toegespitst: in een smaller lang gedeelte uitlopend

Bladvoet

bewerken

De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

 • in de gevleugelde steel aflopend
 • versmald
 • wigvormig
 • afgeknot
 • afgerond
 • hartvormig
 • geoord
 • scheef
 • stengelomvattend
 • doorgroeid.

Bladnervatuur

bewerken

De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

 • parallelnervig.
 • kromnervig.
 • veernervig.
 • handnervig.
 • eennervig.
 • netnervig.

Samengesteldheid

bewerken

De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

 • geveerd
 • dubbelveerdelig
 • dubbelgeveerd
 • driedubbelgeveerd
 • vierdubbelgeveerd
 • handvormig samengesteld
 • gaffelvormig vertakt.

Bij geveerd wordt onderscheiden:

 • evengeveerd (zonder topblad)
 • onevengeveerd (met topblad)
 • afgebroken geveerd: als tussen de grote bladparen kleine bladparen liggen
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.