Leer jezelf ecologisch tuinieren/Grauwe wilg

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4 5

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

De grauwe wilg is tweehuizig en komt voor op matig voedselrijke moerassige plaatsen, zoals slootranden, moerasbos, schraalland en duinvalleien.


Alle families?
Familie: Wilgen (Salicaceae)
Geslacht: Wilg
Soort: Salix cinerea
Stengel/Tak: De jonge takken zijn grijsviltig behaard, evenals de knopschubben.
Blad: De 2,5-6 cm lange bladeren zijn langwerpig of omgekeerd eirond. Het blad heeft een vlakke top, aan weerszijden met acht of meer nerven en een blauwgroene tot grijze onderkant. De nerven op de onderkant zijn grijsbehaard. De kleine steunblaadjes zijn half hart- tot niervormig, maar vallen soms af.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Maart.

3,5-5 cm lange katjes, die vaak een rode kleur hebben. Ze verschijnen voor het blad.
Vrucht: Het zaad is behaard.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 600 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Matig voedselrijk. Zon Water
Goede buren: Goede buren voor deze plant: gewassen uit de kensoort voor het verbond van de wilgenbroekstruwelen (Salicion cinereae).
Lokken: Deze plant lokt en/of is vatbaar voor rupsen van de grote weerschijnvlinder, bruine grijsbandspanner en klaverblaadje die leven op de grauwe wilg.
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Grauwe wilg?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Salix cinerea op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Grauwe wilg


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.