Leer jezelf ecologisch tuinieren/Sneeuwroem

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin

Sneeuwroem (Chionodoxa) is een geslacht uit de Aspergefamilie (Asparagaceae). De botanische naam Chionodoxa is afgeleid van het Griekse woord 'chion' (χίον) dat sneeuw betekent en 'doxa' (δόξα) dat mening, opvattting, eer, roem, heerlijkheid, trots of glans betekent. De soorten komen van nature voor in het Middellandse Zeegebied en in Klein Azie.

Chionodoxa-soorten zijn kruidachtige planten. Deze geofyten ontwikkelen kleine, ei- tot kogelvormige uitjes met een bruin omhulsel (Tunica). Hieruit ontwikkelen zich twee bladeren.

Op de bloeistengel staan een of meer eindstandige trosvormige bloeiwijzen met hooguit 1 schutblad per bloeitros. De zes identiek gevormde bloemdekbladen zijn kort en aan de basis kokervormig vergroeid. De bloemen zijn wit of blauw met vaak een witte basis. Er zijn twee kringen van elk drie meeldraden. De platte, brede meeldraden vormen een centrale kegel om het vruchtbeginsel.

De driekleppige en driekamerige doosvrucht bevat drie tot achttien zwarte, min of meer kogelvormige, ongevleugelde zaadjes met een mierenbroodje.

Soorten
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Chionodoxa op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Sneeuwroem
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.