Leer jezelf ecologisch tuinieren/Zachte duizendknoop

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4 5

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

Groeit langs sloten, rivieren en rivierarmen, langs beken, vijvers en voedselrijker wordende vennen, in drooggevallen drinkputten en greppels, op vochtige, verlaten akkers, aan bosranden en op natte boswegen. De zachte duizendknoop lijkt veel op de waterpeper maar mist de brandend scherpe smaak daarvan. Kleine duizendknoop lijkt er ook op maar de bladvorm van is verschillend. Bij de zachte duizendknoop versmallen de bladeren geleidelijk naar zowel de voet als de top, bij de kleine is het blad naar de voet plotseling versmald en afgerond. De kleine duizendknoop heeft vrij tere stengels, die aan de voet meestal liggen, terwijl de zachte duizendknoop meestal opgerichte, vrij stevige stengels heeft.


Alle families?
Familie: Duizendknoop (Polygonaceae)
Geslacht: Duizendknoop
Soort: Persicaria mitis
Rode lijst. Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Stengel/Tak: Meestal een opgerichte, vrij stevige, vertakte, kale stengel.
Blad: De dof donkergroene, nauwelijks gesteelde, lancetvormige, 0,5-2 cm brede, 3-6 maal zo lange als brede bladeren versmallen geleidelijk naar zowel de bladvoet als de top. De middennerf van het blad is behaard. Aan de voet van het blad zit een roodpaars, 1,0-1,5 cm lang, buisvormig, aangedrukt behaard tuitje met tamelijk lange (1-2 mm) haarachtige uitsteeksels, waarvan in de meeste een voortzetting van de nerf zit.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Juli tot in oktober.

Witte of donkerroze, 4- of 5-tallige bloemen die in een meestal rechtopstaande, losbloemige en slanke aar zitten. De bloemdekbladen zijn 1,25-2,5 mm lang en 0,5-1,5 mm breed en zijn aan de voet vergroeid. Op de bloemdekbladen (inclusief het vergroeide deel) zitten 0-15 klierpuntjes. De bloem heeft acht meeldraden en drie, grijze stijlen.
Vrucht: De vrucht is een glanzend donkerbruine tot bijna zwarte, eenzadige, driehoekige, 3-4 mm lange en 1-2 mm brede dopvrucht.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 10-50 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Voedsel- en stikstofrijke, niet sterk zure grond, bestaande uit zand, leem, zavel en lichte klei. Zon Water
- ◑
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Zachte duizendknoop?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
1
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Persicaria mitis op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Zachte duizendknoop


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.