Oudgrieks/Werkwoorden/Futurum

-- Inleiding --

-- Basiscursus --

 1. Inleiding
 2. Een korte geschiedenis
 3. Blok 1
 4. Blok 2
 5. Blok 3
 6. Blok 4
 7. Blok 5
 8. Blok 6
 9. Samenvatting
 10. Afsluiting

-- Taaloverzicht --

 1. Klankleer
  1. Alfabet
 2. Vormleer
  1. Lidwoorden
  2. Zelfstandige naamwoorden
  3. Adjectieven
  4. Bijvoeglijke naamwoorden
  5. Werkwoorden
   1. Indicatief | Praesens
   2. Conjunctief | Aoristus
   3. Optatief | Perfectum
   4. Imperatief | Plusquamperfectum
   5. Participium | Imperfectum
   6. Infinitief | Futurum
  6. Voornaamwoorden
  7. Bijwoorden
  8. Telwoorden
 3. Syntaxis
  1. De zin

-- Woordenlijst --


Het Griekse futurum is een toekomstige tijd. Het duidt op gebeurtenissen in de (verre) toekomst. We maken een onderscheid tussen een sigmatisch futurum en een semi-deponent futurum.

Sigmatisch Futurum

bewerken

Indicatief

bewerken
indicatief futurum actief
1ste enk. λυσω Ik zal losmaken.
2de enk. λυσεις Jij zal losmaken.
3de enk. λυσει Hij/Zij/Het zal losmaken.
1ste mv. λυσομεν Wij zullen losmaken
2de mv. λυσετε Jullie zullen losmaken.
3de mv. λυσουσι(ν)1 Zij zullen losmaken.
indicatief futurum medium
1ste enk. λυσομαι Ik zal me(zelf) losmaken.
2de enk. λυσει Jij zal je(zelf) losmaken.
3de enk. λυσεται Hij/Zij/Het zal zich(zelf) losmaken.
1ste mv. λυσομεθα Wij zullen ons(zelf) losmaken
2de mv. λυσεσθε Jullie zullen jullie(zelf) losmaken.
3de mv. λυσονται Zij zullen zich(zelf) losmaken.

Semi-deponente futura

bewerken

Er zijn ook een paar uitzonderingen.
Er zijn een paar actieve werkwoorden die een passief futurum hebben en toch actief vertaald worden
Dat zijn semi-deponente futura.

Semi-deponente futura
Inf Pres Verbaal stam Ind Fut 1ste enk
ἀκουειν ἀκου- ἀκουσομαι
βαινειν βα-/βη- βησομαι
πλειν πλε-/πλευ- πλευσομαι
βλεπειν βλεπ- βλεψομαι
φυγειν φυγ-/ φευγ- φευξομαι
λαμβανειν λαβ-/ληβ- ληψομαι
τυγχανειν τυχ-/τευχ- τευξομαι
πασχειν παθ- πασομαι
ἐρωται ἐρ-/ἐρη- ἐρησομαι
ὁραν ὁπ- ὁψομαι
γιγνεσθαι γν-/γενη- γενησομαι
ἐχειν ἐχ-/σχη- σχησομαι/ἐξω
ἰεναι/ἐρχεσθαι ἐργ-/ἐλευ- ἐλευσομαι
φερειν φερ-, οἰ- οἰσομαι
λεγειν λεγ-/ἐρ- ἐρωσομαι
εὑρισκειν εὑρ-/εὑρη- εὑρησομαι
ἱσταναι
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.