Oudgrieks/Werkwoorden/Imperfectum

-- Inleiding --

-- Basiscursus --

 1. Inleiding
 2. Een korte geschiedenis
 3. Blok 1
 4. Blok 2
 5. Blok 3
 6. Blok 4
 7. Blok 5
 8. Blok 6
 9. Samenvatting
 10. Afsluiting

-- Taaloverzicht --

 1. Klankleer
  1. Alfabet
 2. Vormleer
  1. Lidwoorden
  2. Zelfstandige naamwoorden
  3. Adjectieven
  4. Bijvoeglijke naamwoorden
  5. Werkwoorden
   1. Indicatief | Praesens
   2. Conjunctief | Aoristus
   3. Optatief | Perfectum
   4. Imperatief | Plusquamperfectum
   5. Participium | Imperfectum
   6. Infinitief | Futurum
  6. Voornaamwoorden
  7. Bijwoorden
  8. Telwoorden
 3. Syntaxis
  1. De zin

-- Woordenlijst --


Het Imperfectum is de Griekse verleden tijd. Naast de aparte uitgangen, komt er een έ voor het woord, dit wordt een augment genoemd Bij samengestelde werkwoorden (voorzetsel + werkwoord) veranderd de laatste letter van het voorzetsel.

IndicatiefBewerken

ActiefBewerken

Persoon W.W.type 1 ww: losmaken λύω(stam: λύ-) W.W.type 2 ww: doen ποιέω(stam: ποιέ-) W.W.type 3 ww: zijn εἰμί (stam: ἐ-)
1e Persoon Ev. ἔλυον ἐποίουν ἦ(ν)
2e Persoon Ev. ἔλυες ἐποίεις (ἐποίε-ες) ἦσθα
3e Persoon Ev. ἔλυε ἐποίει (ε̉ποίε-ε) ἦν
1e Persoon Mv. ἐλύομεν ἐποιοῦμεν ἦμεν
2e Persoon Mv. ἐλύετε ἐποιεῖτε ἦτε
3e Persoon Mv. ἐλύον ἐποίου(ν) ἦσαν

Als een werkwoord met een klinker of tweeklank begintBewerken

Het imperfectum is eigenlijk de verleden tijd die het meest wordt gebruikt in het Grieks. Je maakt hem zo:

Als een werkwoord met een klinker of tweeklank begint, verandert die nooit in een ε!
Hier staan de klinkers en tweeklanken en hoe ze veranderen.

α wordt η
ε wordt η
ο wordt ω
η blijft η
ω blijft ω
ι blijft ι
υ blijft υ


αι wordt
οι wordt
ευ wordt ηυ
 • Let bij het veranderen van een tweeklank op de iota subscripta bij en !
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.