Heraclitus over de natuur/De voeding

Zoals de zon alles in de fraaie ordening het leven schenkt, zo zorgt de voeding ervoor dat alles daarin in stand blijft. Niet alle voeding is daarmee echter ook voor alle wezens goed, dit geldt bijvoorbeeld voor zeewater (107). Uiteraard behoort de voeding goed bereid te worden. Zo behoort er in de gerstdrank geroerd te worden, terwijl die wordt bereid, zoals ook in de kosmische ordening alles door bewegingen, wisselingen en wendingen tot stand komt (108).

Heraclitus over de natuur

Fragmenten hierover

bewerken

107. Zee: het meest zuivere en meest bezoedelde water, voor vissen drinkbaar en heilzaam, maar voor mensen ondrinkbaar en schadelijk.

108. Maar de gerstdrank, indien niet iemand die schudt, valt uiteen.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.