Leer jezelf ecologisch tuinieren/Groenknolorchis

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4 5

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

Wordt makkelijk verdrongen door andere soorten. Samen met Knopbies, Moeraswespenorchis, Vleeskleurige orchis, Parnassia, Armbloemige waterbies, Zeegroene zegge, Dwergzegge en andere soorten maakt groenknolorchis deel uit van het Junco-baltici Schoenetum-nigricantis, een plantengemeenschap van jonge natte duinvalleien en ingesnoerde strandvlakten. Binnen deze gemeenschap geldt de groenknolorchis als een pioniersoort, die zich snel vestigt, maar ook weer snel verdwijnt als de bodem door een te dikke moslaag wordt bedekt, of wordt overwoekerd door struiken als Kruipwilg en Duindoorn. Groenknolorchis kan zich praktisch alleen handhaven in dynamische duingebieden waar sprake is van een voortdurend proces van jonge duinvorming. Buiten de duinen komt groenknolorchis voor in veenmoerassen waar enige aanvoer van basisch kwelwater of voedselarm oppervlaktewater aanwezig is.


Alle families?
Familie: Orchideeën (Orchidaceae)
Geslacht: Liparis
Soort: Liparis loeselii
Rode lijst. Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Wortel: Aan het eind van de groei wordt een glimmend groene knol gevormd voor de opslag van reservevoedsel. Aan de knol zit een wortelstok. Elk jaar wordt een nieuwe knol gevormd. De vermeerdering is hoofdzakelijk vegetatief.
Stengel/Tak: Lichtgroene, geribde bloemstengel.
Blad: De vettig glanzende, lichtgroene bladeren zijn lancet- en gootvormig.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Juni tot juli.

De geelgroene bloemen zijn vrij klein. De lip is aan de randen fijn gekarteld.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 10-25 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Kalkrijk. Zon Water
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Groenknolorchis?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Liparis loeselii op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Groenknolorchis


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.