Leer jezelf ecologisch tuinieren/Grote boterbloem

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4 5 6

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

Men vindt de grote boterbloem op zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak wat kalkhoudende grond of in ondiep, stilstaand of zwak stromend water. Te vinden in rietlanden, moerassen, waterkanten en soms in ontzilte duinvalleien en moerasbossen.


Alle families?
Familie: Ranonkel (Ranunculaceae)
Geslacht: Boterbloem
Soort: Ranunculus lingua
Rode lijst. Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Beschermd. Deze plant is wettelijk beschermd in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Wortel: De wortels zijn heel lang en hebben lange holle uitlopers.
Stengel/Tak: De stengel staat rechtop, is grijsgroen en is vaak rood aangelopen en hol.De bloemstelen zijn niet gegroefd.
Blad: De eerste bladeren zijn eirond, tongvormig met een brede, iets hartvormige voet. De stengelbladeren zijnlijnvormig tot langwerpig, naar de top en de voet versmald, vrijwel geen steel en licht getand.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Juni t/m augustus.

De bloemen zijn helder glanzend geel, 2 tot 4, soms tot 5 cm, op lange, vertakte stelen, kroonbladen vlak uitgespreid.
Vrucht: De vruchten zijn 2½ tot 3 mm, met een vrij dikke, aan de top iets gekromde snavel.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 60-120 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Natte, matig tot voedselrijke, wat kalkhoudende grond. Zon Water
- ◔
Let op!: Giftig.
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Grote boterbloem?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
O
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Ranunculus lingua op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Grote boterbloem


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.