Amerikaanse literatuur/18e eeuw

Amerikaanse literatuur

Prominente figuren uit deze periode zijn Benjamin Franklin en Thomas Paine. Politiek invloedrijk waren Benjamin Franklins Poor Richard's Almanac en The Autobiography, en Paines bekende pamflet Common Sense.

Boston Tea Party

Boston, 16 december 1773. Kort na zes uur 's avonds vlogen de deuren van het Old South Meetinghouse open en duizend patriotten stormden naar buiten in de richting van drie Britse schepen die in de haven voor anker lagen. Veel van de kolonisten schreeuwden oorlogskreten. Sommigen waren verkleed als indianen. Wat bezielde hen? Na de als onrechtvaardig aangevoelde belastingen die Groot-Brittannië zijn kolonisten oplegde, was de 'Tea Act' de druppel die de emmer deed overlopen. De kolonisten waren woedend omdat het moederland hen met de 'Tea Act' verplichtte om thee in te voeren die ze eigenlijk niet meer kwijt geraakten. De drie schepen in de haven brachten een nieuwe lading die in het al overvolle pakhuis zou moeten gestapeld worden zonder kans op verkoop. Gewapend met bijlen en pistolen klommen ze aan boord van de Dartmouth en hakten de kisten met thee open. Vervolgens gooiden ze die overboord. De thee hoopte zich als hooibergen in het water van de haven op. Even later werden de Eleanor en de Beaver aangevallen. Tegen 9 uur 's avonds waren de drie schepen van hun gehate lading ontdaan. De Boston Tea party werd een van de symbolische verzetsdaden tegen de Britse overheid. Nog geen drie jaar later, op 4 juli 1776, ondertekenden 12 van de 13 koloniën de onafhankelijkheidsverklaring die Thomas Jefferson had opgesteld.

Boston Tea Party

The Power of Sympathy", de eerste Amerikaanse roman, door William Hill Brown - 1789
Prominente auteurs
De eerste Amerikaanse romans

Als eerste Amerikaanse roman wordt soms William Hill Browns The Power of Sympathy (1789) genoemd. Langzaamaan vond de Amerikaanse literatuur haar eigen stem en onderscheidde ze zich van Europese vormen en stijlen. Er werd natuurlijk nog volop geïmiteerd. Zo werden Wieland en andere romans van Charles Brockden Brown (1771-1810) door tijdgenoten beschouwd als vrij zwakke broertjes van de Gothic novel in Engeland. Vooral na de oorlog van 1812 manifesteerde zich echter een duidelijke drang om iets unieks Amerikaans te produceren. Een aantal literaire sleutelfiguren die deze evolutie met hun origineel werk ondersteunden waren Washington Irving, William Cullen Bryant, James Fenimore Cooper, en Edgar Allan Poe, waarbij vooral Irving als pionier van een unieke Amerikaanse stijl wordt naar voor geschoven.

Benjamin Franklin in 1785
Thomas Paine.(ca. 1792)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.