Amerikaanse literatuur/Inleiding boek Amerikaanse literatuur

Amerikaanse literatuur

Amerikaanse literatuur verwijst naar Engelstalig literair werk, geproduceerd in de Verenigde Staten en vroeger koloniaal Amerika. In de loop van zijn vroege geschiedenis was Amerika samengesteld uit een reeks Britse koloniën langs de oostkust van de huidige Verenigde staten. Daarom ook begint de geschiedenis van zijn literaire traditie aanvankelijk als deel uitmakend van de bredere Engelse literatuur. Hoe dan ook onderscheidt deze literatuur zich geleidelijk meer en meer via haar unieke Amerikaanse karakteristieken, zodat we kunnen spreken van een aparte weg en literaire traditie.

"Amerikaanse" literatuur?

Het bezwaar dat de term 'Amerikaanse literatuur' exclusief verwijst naar Engelstalige literatuur uit de Verenigde Staten, en zo literatuur uitsluit die elders in Amerika is geschreven in het Spaans, Portugees, Frans of andere talen berust op een andere interpretatie van de term 'Amerikaans' in deze context. Amerikaanse literatuur duidt echter niet op literatuur afkomstig uit het continent Amerika maar uit de VS en in het Engels. In moderne anthologieën als The Norton Anthology of American Literature komen dan ook uitsluitend Engelstalige teksten voor.

Walt Whitman op de cover van zijn poëziebundel Leaves of Grass, 1855
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.