Amerikaanse literatuur/Hedendaagse genreliteratuur

Amerikaanse literatuur

Het onderscheid tussen populair en literair wordt niet meer zo onvoorwaardelijk geaccepteerd. Terwijl de belangrijkste gedrukte media en het academische establishment populaire schrijvers zien als leveranciers van entertainment, begonnen schrijvers, critici en leraren daar in de afgelopen decennia anders over te denken. Zij vragen zich af of dat onderscheid tussen populaire en literaire vormen van creativiteit niet te kunstmatig is. Schrijvers zoals Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald en Kurt Vonnegut die 'literaire fictie' schrijven, krijgen binnen de literaire wereld algemeen erkenning. Anderen, vaak succesvolle auteurs, schrijven 'genrefictie', fictie gericht op een specifieke markt en fans van een bepaald genre, zoals mystery, sciencefiction, fantasy, romance, western, horror en dergelijke. Academici kijken vaak wantrouwig neer op deze marktgedreven, op leesplezier gerichte literatuur.[1]

Michael Crichton tijdens een spreekbeurt aan de Universiteit van Harvard
Anne Rice

Veel hedendaagse professionele auteurs die binnen een bepaald genre en voor een specifiek doelpubliek schrijven winnen geen literaire prijzen, en hun werk wordt niet door literaire critici besproken. De succesvolste onder hen leveren echter vaak kwalitatief sterk werk en bereiken een enorm lezerspubliek, zodat ze moeilijk buiten beschouwing kunnen worden gelaten in een behandeling van de Amerikaanse literatuur. Feit is dat het populaire schrijven steeds serieuzer wordt genomen door leraren en academici die vroeger hun neus zouden hebben opgehaald voor deze vorm(en) van literatuur. Ze verweten dergelijke auteurs dat ze vooral zo veel mogelijk boeken wilden verkopen, een vooroordeel dat sinds het op de markt komen van goedkope pocketedities vanaf de jaren 40 nog versterkt werd. Daardoor werden boeken van goed verkopende schrijvers beschouwd als producten van de massacomsumptie, en echte literatuur kon het dus niet zijn.

Mystery en misdaadfictie doen het als literair subgenre bij hedendaagse lezers bijzonder goed, met schrijvers als bijvoorbeeld Michael Crichton, Martha Grimes en Tony Hillerman, net als een verwant genre, horror, met onder meer Thomas Harris, Stephen King en Anne Rice.

Het fantasygenre werd ongekend populair na het grote succes van de Britse auteur J.K. Rowlin met haar Harry Potter-romans en de Lord of the Rings-films op basis van J.R.R. Tolkiens werk. Sciencefiction en fantasy liggen ook in de VS goed in de markt, met schrijvers als onder anderen Ray Bradbury, William Gibson, Frank Herbert, Dean Koontz, George R.R. Martin, Anne McCaffrey eCarl Sagan]]. Robert Heinlein en Isaac Asimov worden samen met de Brit Arthur C. Clarke vaak als de belangrijkste moderne vertegenwoordigers ("The Big Three") van de 20e-eeuwse sciencefiction genoemd.[2]

  1. Michael D. Sharp: Popular Contemporary Writers - Vol. 1, p. 3: "The popular and the literary: An artificial divide?"
  2. The Big Three and the Clarke–Asimov Treaty
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.