Engels/Grammatica/Bijwoorden

Info bewerken

Lessen bewerken

Alfabet bewerken

Klankleer bewerken

Grammatica bewerken

Woordenlijsten bewerken

Spreken en luisteren bewerken

Speciaal voor leerkrachten bewerken

Externe links bewerken

De meeste Engelse bijwoorden worden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden door de uitgang -ly toe te voegen. Eindigt het bijvoeglijk naamwoord zelf op -y, dan wordt dit in het overeenkomende bijwoord -i (happily, easily). Enkele gevallen zijn onregelmatig, zoals good (bijv. nmw.) → well (bijw.)

Bepaalde woorden zoals often komen uitsluitend voor als bijwoord.

Positie in de zin bewerken

In het Engels hebben bijwoorden duidelijk een andere vaste plek in de zin dan in het Nederlands. De meest gebruikelijke posities zijn:

 • Tussen het onderwerp en de persoonsvorm:
  • I often have headaches (Ik heb vaak hoofdpijn)
 • Tussen de persoonsvorm en de rest van het gezegde:
  • I've completely forgotten that (Ik ben dat helemaal vergeten)
 • Pas na het gezegde en het eventuele object, dit is vaak tegen het einde van de zin:
  • She goes there often (Ze gaat daar vaak heen)
  • He had done that often (Hij had dat vaak gedaan)

Het bijwoord staat echter nooit tussen de persoonsvorm en het object in (terwijl dit in het Nederlands juist de meest gebruikelijke positie is). Het is dus niet: *I have often headaches.

Om een bijwoord extra nadruk te geven kan het ook helemaal vooraan in de zin worden gezet.

Soorten bewerken

Connecting adverbs bewerken

De zogeheten connecting adverbs (however, then, etc.) staan vaak aan het begin van de hoofd- of bijzin die ze inleiden en tussen komma's:

  • The room itself was a big size, however, there was a broken lamp

In een formele stijl worden ze echter ook wel tussen het onderwerp en de persoonsvorm geplaatst.

Van plaats bewerken

Bijwoorden van plaats (zoals here en there) staan vaak pas aan het eind van de zin: Please sit down here.

Indien deze bijwoorden vooraan in de zin gezet worden, treedt inversie op als het onderwerp een zelfstandig naamwoord of eigennaam is:

 • Here comes the train.
 • Here's Susan.

Maar dit is weer niet het geval als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord is: Here I am.

Focusing adverbs bewerken

De zogeheten focusing adverbs (even, just, mainly, also en only) staan doorgaans meteen na het eerste werkwoord in de zin, ongeacht of dit het enige werkwoord in de zin is. De positie komt dan soms overeen met die in het Nederlands:

 • She has even three small kids (Ze heeft zelfs drie kleine kinderen).
 • I am just within the limits (Ik bevind mij net binnen de grenzen .

Om er iets meer nadruk aan te geven kunnen ze tussen het onderwerp en de persoonsvorm worden gezet: She even has...

De bijwoorden too en as well (beide betekenen "ook") vormen hierop een uitzondering; ze staan bijna altijd achteraan.

Andere soorten bijwoorden bewerken

Andere soorten bijwoorden zijn o.a.:

 • die welke een indefinite frequency aangeven, dat wil zeggen veel bijwoorden van tijd (always, never, often etc.)
 • andere bijwoorden van tijd, nl. die welke definite frequency aangeven (zoals afterwards, today).
 • die welke een bepaalde mate van (on)zekerheid aanduiden, adverbs of certainty (certainly, obviously, likely enz.)
 • adverbs of completeness (completely, almost, nearly, hardly...)

Hiervoor gelden ruwweg de hierboven genoemde algemene regels. Ze staan dus in de regel meteen achter het eerste en/of enige werkwoord in de zin of de betreffende vorm van to be:

 • I was completely shocked (Ik was helemaal in shock).
 • You can always come and stay with us.

In andere gevallen staan deze bijwoorden tussen het onderwerp en de persoonsvorm, vaak om er iets meer nadruk aan te geven:

 • You certainly/definitely have to go there.

Bij nog meer nadruk kunnen ze vaak ook helemaal vooraan in de zin staan, maar bij sommige bijwoorden zoals always en never is dit laatste alleen mogelijk als de zin zelf imperatief is: Always look into the mirror.

{{Appendix

 • Michael Swan, Practical English Usage, Second Edition (1995), p. 20-27

}}

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.